Od dziś pracodawcy są zobowiązani do refundacji szkieł kontaktowych pracownikom

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, podpisała nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dokument, opublikowany w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2367, wchodzi w życie od 17 listopada 2023 roku. Decyzja ta ma na celu dostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającego się świata technologii i techniki.
Minister Maląg podkreśliła, że nowe rozwiązania mają na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ergonomicznych stanowisk. Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu obejmują szereg istotnych kwestii.
Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie wymogów dotyczących stosowania systemów przenośnych na stanowiskach pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oznacza to konieczność wyposażenia stanowisk w monitory stacjonarne lub podstawy, a także dodatkową klawiaturę i mysz.
Nowe przepisy mają zwiększyć komfort pracy oraz minimalizować negatywne skutki związane z długotrwałym korzystaniem z monitorów ekranowych.
Niezwykle istotną nowością jest również przyznanie pracownikom prawa do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych, korygujących wzrok. To rozwiązanie obejmuje jedynie szkła kontaktowe, a nie okulary, i jest uzależnione od wyników badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jeżeli badania wykażą potrzebę stosowania szkieł kontaktowych, pracownik ma prawo do uzyskania refundacji na ich zakup.
Dodatkowo, nowe przepisy przewidują 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie funkcjonujących stanowisk pracy do nowych wymogów. To daje pracodawcom i pracownikom wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian i uniknięcie ewentualnych komplikacji związanych z nowymi regulacjami.
Wprowadzenie tych zmian jest krokiem w kierunku zwiększenia standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie powszechnego korzystania z nowoczesnych technologii. Rozporządzenie ma na celu nie tylko chronić pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z pracą przy monitorach ekranowych, ale także poprawić ogólny komfort pracy i zdrowie pracowników.


 

Źródło: MRiPS