Kielce: Przypomnieli o roli niewidomych w społeczeństwie

W dniu 13 listopada, mieszkańcy Kielc uczcili Międzynarodowy Dzień Niewidomych, poświęcony przypomnieniu o obecności osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Kielcach zorganizował spotkanie, które miało na celu prezentację form wsparcia prowadzonych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski.
Spotkanie zgromadziło ważne postaci związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, takie jak Wojciech Czajkowski, sekretarz Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Jerzy Pióro, pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. osób niepełnosprawnych, Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Andrzej Michalski, dyrektor kieleckiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, mieszczący się przy ul. Czerwonego Krzyża 3, pełni kluczową rolę w rehabilitacji wzroku na każdym etapie życia. Oferuje wsparcie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, prowadzi rehabilitację podstawową młodzieży i dorosłych oraz angażuje się w edukację rodziców i opiekunów osób niewidomych i słabowidzących. Warto podkreślić, że działania ośrodka są możliwe dzięki finansowemu wsparciu Miasta Kielce.
Podczas spotkania Wojciech Czajkowski przedstawił specjalistów pracujących w świętokrzyskim kole Polskiego Związku Niewidomych, a także podzielił się informacjami dotyczącymi struktury organizacji, jej misji i warunków członkostwa.
W rozmowie z uczestnikami, Czajkowski podkreślił, że celem Polskiego Związku Niewidomych jest informowanie mieszkańców Kielc i województwa świętokrzyskiego o dostępnych formach wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących. Zaznaczył również, że organizacja wspiera rozwój dzieci od narodzin, pomagając w przygotowaniu do edukacji i wsparciu podczas procesu nauczania. Polski Związek Niewidomych oferuje także pomoc w nauce obsługi specjalistycznych programów komputerowych, poruszaniu się przy pomocy białej laski oraz udziela doradztwa w kwestiach ulg komunikacyjnych i pozyskiwania środków na sprzęt specjalistyczny.
Ośrodek Wsparcia udziela pomocy dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dorosłym osobom niewidomym i słabowidzącym z terenu Kielc, posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wzroku. Działania te stanowią ważny krok w kierunku integracji osób z dysfunkcją wzroku w społeczeństwie oraz poprawy ich jakości życia.


 

Źródło: UM Kielce