Gdańsk: Prezydent dziękuje pracownikom DPS Polanki

Pracownikom Domu Pomocy Społecznej Polanki podziękowania złożyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Za zaangażowanie oraz ratowanie życia i zdrowia podziękowania otrzymało 27 pracowników placówki, w której obecnie przebywa 60 podopiecznych.
– Kochane mieszkanki, kochani mieszkańcy, pracownicy DPS Polanki i ci, którzy przychodzicie tu na zajęcia! Trudno ukryć mi wzruszenie, gdyż od dawna chciałam się z Państwem spotkać i podziękować Wam za ten trudny czas, który rozpoczął się w  kwietniu. Chcę podziękować Wam wszystkim, że razem przeszliście ten trudny okres i nadal tworzycie wspólnotę. Siłę rodziny poznaje się po tym, jak wychodzi z kryzysu. Może jest trochę poobijana, ale wychodzi razem. Z wielkim szacunkiem patrzę na wszystkich pracowników, którzy służą w DPS – mówiła Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania ze społecznością domu przy ulicy Polanki.
W Domu Pomocy Społecznej Polanki na początku kwietnia przebywało 80 podopiecznych oraz 54 pracowników.  W czasie, gdy w DPSie dochodziło do zakażeń koronawirusem, mieszkańcami zajmowało się w placówce wraz z dyrektorką 27 pracowników.  I to oni otrzymali z rąk prezydent nagrody specjalne za zaangażowanie oraz ratowanie życia i zdrowia podopiecznych.
– Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji prac inwestycyjnych w naszym domu – mówiła Danuta Podogrodzka-Oleńko, dyrektor DPS Polanki. – Dzięki już wykonanej modernizacji obiektu zdecydowanie poprawił się standard domu i świadczonych usług. To miało też wpływ na opanowanie ogniska zakażenia w placówce – seniorzy zyskali już bowiem łazienki w pokojach, nie muszą wychodzić do sanitariatów na korytarzu. Na każdym piętrze są np. pokoje opiekunów, co powoduje, że można „pracować piętrami”, a więc personel nie chodzi po całym budynku. Wprowadzono także specjalny system uzdatniania wody, co jeszcze podwyższa standard sanitarny.
Placówka cały czas działa z zachowaniem reżimu sanitarnego. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w wyznaczonym miejscu i o ustalonej godzinie (bez możliwości wejścia na teren placówki).
Na zabezpieczenie środków ochrony sanitarnej w placówce przeznaczyło z rezerwy budżetu miasta na początku pandemii Covid 19 ponad 17 tysięcy złotych. Poza tym do placówki docierało wsparcie od Wojewody oraz sponsorów.
Prace modernizacyjne w DPS Polanki
Obecnie trwają prace modernizacyjne drugiej części domu. Koszt inwestycji to ok, 4,5 mln zł.  Metamorfozie ulegnie zarówno wnętrze budynku, jak i elewacja, która zostanie dostosowana do tej, jaka została wykonana w poprzednim etapie. W ramach zadania przebudowane zostaną pokoje i łazienki, z których korzystają mieszkańcy budynku. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki zostaną wyposażone w system przywoławczy, a na każdym piętrze powstaną miejsca, dzięki którym seniorzy będą mogli samodzielnie zaparzyć kawę, herbatę czy przyrządzić jedzenie. Ponadto zamontowana zostanie winda, wymienione zostaną okna. Wykonawca przebuduje także instalacje grzewczą, gazową i elektryczną. W gmachu zamontowany zostanie także system wentylacji. Zakończenie prac planowane jest na listopad tego roku.
Przypomnijmy, że latem 2019 zakończyła się przebudowa pierwszej części budynku. Remont objął 64 pokoje. Koszt inwestycji wyniósł blisko 8 mln złotych.
W poniedziałek, 7 września poznaliśmy oferty na dostawę wyposażenia części budynku, m.in. nowe łózka, szafy i wyposażenie kuchni. Na realizację dostawy zabezpieczono w budżecie 326 tys. złotych.
DPS „Polanki”
Dom Pomocy Społecznej Polanki jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.


 

Źródło: Referat Prasowy, UM Gdańsk