Nowe Limity Zarobków dla Emerytów i Rencistów od Grudnia 2023 r.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 grudnia 2023 r. będą obowiązywać nowe limity zarobków dla emerytów i rencistów pobierających wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę socjalną. Zmiany te wynikają z postanowień ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.
Zgodnie z art. 104 ust. 10 pkt 1 tej ustawy, od 1 grudnia 2023 r. kwota przychodu, która nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanego świadczenia, wynosi 5036,50 zł brutto. To o ponad 132 zł więcej niż w poprzednim kwartale. Emeryci i renciści, którzy będą dorabiać do swojego świadczenia do lutego 2024 r., mogą bez obaw osiągać dodatkowe przychody do tej kwoty.
Jednakże, aby uniknąć obniżenia lub zawieszenia wypłacanego świadczenia, należy pamiętać o górnych limitach umożliwiających dorobienie. Kwota, która nie powinna być przekroczona, to 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r., czyli odpowiednio 5036,50 zł i 9353,50 zł brutto.
Podkreślamy, że limity zarobkowe ulegają zmianie co trzy miesiące. W okresie od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r., granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. Zarobki do tej wysokości miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury lub renty. Jednak, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji w postaci obniżenia świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w tym okresie nie powinien przekraczać 9353,50 zł brutto.
Emeryci i renciści powinni być świadomi, że ich dodatkowe zarobki mogą mieć wpływ na wysokość pobieranego świadczenia, a przekroczenie określonych progów może skutkować obniżeniem lub zawieszeniem wypłacanego świadczenia przez ZUS. Warto więc śledzić aktualne limity i dostosować swoje dochody do obowiązujących przepisów.


 

Źródło: komunikat Prezesa ZUS