Seminarium: „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie”!

Termin i miejsce wydarzenia:
01.12.2023 (piątek), godz. 09:30
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Sala im. G. Gęsickiej)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja.
Zarejestruj się na wydarzenie!


 

Dużymi krokami zbliża się termin stosowania EAA, czyli Europejskiego Aktu o Dostępności. Ustawa, która przeniesie EAA do polskiego prawa, zacznie obowiązywać 28 czerwca 2025 roku. Dzięki niej wiele usług i produktów codziennego użytku będzie dostępnych dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych sprawności, stałych lub chwilowych trudności funkcjonalnych.
Dostępny biznes to biznes bez barier, otwarty na każdego człowieka, wszystkich konsumentów, którymi są również osoby ze szczególnymi potrzebami. O tym będziemy rozmawiać na kolejnym wydarzeniu MFiPR poświęconemu EAA. Do dyskusji organizatorzy zaprosili ekspertów z różnych dziedzin – nie tylko w obszarze dostępności, ale także ESG, zrównoważonego rozwoju, edukacji czy technologii cyfrowych.
Porozmawiamy o tym, dlaczego dostępność jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych. Wraz z przedstawicielami uczelni i biznesu zastanowimy się nad potrzebami rynku w zakresie kształcenia specjalistów. Zainspirujemy uczestników do wdrażania dostępności w całym procesie tworzenia produktów i usług i pokażemy, że dostępne projektowanie to korzyść dla wszystkich – zarówno użytkowników, jaki i samych firm. Opowiemy, jak czerpać z dostępności oraz widzieć w niej nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansę na rozwój.
Program seminarium:
9:30 Rejestracja, powitalna kawa
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania
Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
10:15 – 11:30 Debata
„Dostępność a ESG. Strategiczne podejście do dostępności w przedsiębiorstwie”
Wprowadzenie oraz moderacja: Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego
Uczestnicy:
⦁ Wojciech Bagiński, adwokat, B Lab
⦁ Łukasz Klimek, kierownik projektów, Departament Zarządzania Projektami, DGA S.A.
⦁ Miłosz Marchlewicz, Dyrektor ds. Komunikacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
⦁ Przemysław Sandomierski, Dyrektor Biura Komercjalizacji i Ochrony Klientów, Santander Bank Polska
11:30 – 11:45 Wiedza i doświadczenie
„Technologie dla ludzi z myślą o ludziach”
Szymon P. Pepliński, artysta, projektant i technolog kreatywny
11:45 – 12:00 Dobre praktyki i inspiracje
„Prosty język: business case”
Olga Śmiełowska, ekspert UX, ING Bank Śląski
12:00 – 12.30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:45 Debata
„Dostępność: zawód przyszłości”
Wprowadzenie oraz moderacja: dr Anna Drabarz, PFON
Uczestnicy:
⦁ Dr inż. Krzysztof Dobosz, Politechnika Śląska / Accessible EU
⦁ Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
⦁ Artur Marcinkowski, założyciel Fundacji Widzialni / Business Accessibility Forum (BAF)
⦁ Dr Małgorzata Sikora-Gaca, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
⦁ Dr Edyta Zduńska-Leseux, Szkoła Główna Handlowa
13:45 – 14:15 Wiedza i doświadczenie
„Dostępność – przybliżenie”
Sebastian Biały, Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych
Dr inż. Przemysław Kudłacik, Uniwersytet Śląski
14:15 – 14:45 Dobre praktyki i inspiracje
„Niedostępność cyfrowa. O uciekającym pieniądzu i klientach”
Business Accessibility Forum (BAF)
14:45 – 16:00 Obiad, networking