Konferencja: „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego” – zgłoszenia do 30 czerwca 2022 r.

Termin i miejsce wydarzenia:
Od 20.10.2022 (czwartek) do 21.10.2022 (piątek)
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres mailowy:
karolina.slotwinska@usz.edu.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru — spośród nadesłanych zgłoszeń — tych propozycji referatów, które zostaną wygłoszone na Konferencji.  Nie jest wymagana opłata. W przypadku niezakwalifikowania do stacjonarnego uczestnictwa organizator zaprasza do zdalnego wzięcia udziału w Konferencji.


 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową pn. „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego” która odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2022 r. w Międzyzdrojach. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja w swym merytorycznym zakresie obejmować będzie zagadnienia zarówno o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależne naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Organizatorzy zapraszają zatem do udziału zarówno przedstawicieli wskazanych nauk, jak również przedstawicieli organizacji oraz instytucji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Konferencji jest bowiem uwrażliwienie na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie, a także ocena współczesnych rozwiązań zaistniałych w praktyce problemów oraz próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda.