Czy osoba niepełnosprawna może być opiekunem na turnusie rehabilitacyjnym?

Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON?
Nie ma żadnych przeszkód formalno – prawnych, aby osoba niepełnosprawna pełniła rolę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanym ze środków PFRON w sytuacji, gdy sama przebywała na innym turnusie jako uczestnik i sama skorzystała z takiego dofinansowania. Opiekun, niezależnie czy jest osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, musi jednak spełnić warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tzn:

  • nie może pełnić funkcji członka kadry na danym turnusie,
  • nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończyć 18 lat lub
  • ukończyć 16 lat i wspólnie zamieszkiwać z osobą niepełnosprawną.

Warunek pierwszy dotyczy sytuacji, w której osoba, która podjęła się roli opiekuna konkretnej osoby niepełnosprawnej, wymagającej wsparcia w codziennych czynnościach, nie może jednocześnie pełnić innej roli np. wychowawcy, kierownika turnusu, pielęgniarki. Rola opiekuna wymaga bowiem stałej jego obecności przy osobie niepełnosprawnej, a to wyklucza wykonywanie innych zajęć.
Warunek drugi ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy jedna osoba niepełnosprawna wymagająca opieki, podejmuje się pełnienia roli opiekuna innej osoby, również wymagającej opieki. Do osób wymagających opieki zalicza się osoby posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Zatem te osoby nie mogą pełnić roli opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.


 

Źródło: Empatia