Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości: Kampania na rzecz niepełnosprawnych na Mazowszu

Ruszyła kampania społeczna „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości” #Sprawni – niepełnosprawni, która ma na celu budowanie świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku pozwolił na dokładniejsze określenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Z danych spisu wynika, że w tym regionie żyje ponad 674 tys. osób z niepełnosprawnościami, co stanowi 12,2% ogółu mieszkańców województwa. Z tej liczby 311,9 tys. to osoby, które zadeklarowały niepełnosprawność wyłącznie jako biologiczną, natomiast 362,4 tys. osób posiada orzeczenia potwierdzające ich niepełnosprawność. W porównaniu z danymi z poprzedniego spisu w 2011 roku, liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami na Mazowszu wzrosła o 158,5 tys. osób.
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podkreśla, że część społeczeństwa nadal postrzega osoby z niepełnosprawnościami jako nieradzące sobie w codziennym funkcjonowaniu. Jednak kampania ma na celu zmienić tę perspektywę, pokazując, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pełnić różne funkcje społeczne i są pełnoprawnymi i aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, dodaje, że celem kampanii jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i promowanie inkluzywności.

Kampania „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości” wykorzystuje spoty wideo, w których występują osoby z różnymi niepełnosprawnościami: osoba na wózku, osoba niesłysząca, niewidoma i neuroróżnorodna. Bohaterowie tych spotów udowadniają, że nie istnieje dla nich słowo „ograniczenie” i wykorzystują swoje talenty i pasje do realizowania się na miarę swoich możliwości. Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami, który jest jednym z bohaterów kampanii, podkreśla, że celem inicjatywy jest ukazanie osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych uczestników życia społecznego, którzy nie skupiają się na swoich barierach, ale na przekraczaniu ich.
Spoty kampanii będą wyświetlane w tramwajach, autobusach, pociągach oraz w lokalnych kinach na Mazowszu, a także w dziewięciu subregionach województwa za pośrednictwem lokalnych mediów. Część działań związanych z kampanią odbędzie się także w mazowieckich szkołach, gdzie dzieci i młodzież otrzymają gadżety sensoryczne i kolorowanki integracyjne, które pomogą w budowaniu świadomości na temat osób z niepełnosprawnościami.
Kampania „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości” wpisuje się w Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu, a także pomaga w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022–2025. Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, podkreśla, że kampania skupia uwagę na potencjale i pozytywnych aspektach każdej osoby, mając nadzieję na przełamanie krzywdzących stereotypów o osobach z różnymi niepełnosprawnościami.
Podsumowanie kampanii odbędzie się podczas konferencji prasowej 4 grudnia, zbliżając się idealnie do obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Kampania „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości” ma na celu zmianę spojrzenia społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami, promując ich aktywność i udział w życiu społecznym.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS