Poczta Polska wesprze na Mazowszu Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Dzięki podpisanemu 9 sierpnia br. listowi intencyjnemu pomiędzy Urzędem Statystycznym w Warszawie i Pocztą Polską, jeszcze w tym miesiącu, w wybranych placówkach Spółki na terenie województwa mazowieckiego, rozpoczną się dyżury rachmistrzów. Umożliwi to osobom nieposiadającym dostępu do Internetu zrealizowanie wynikającego z ustawy obowiązku spisowego. Informacje o dyżurach rachmistrzów można będzie znaleźć na stronie US w Warszawie oraz w placówkach pocztowych, które biorą udział w akcji.
Z uwagi na panującą epidemię tegoroczna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań realizowana jest w pełni przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego w Internecie. Aby umożliwić osobom, które nie posiadają dostępu do sieci, dokonania samospisu, Poczta Polska i Urząd Statystyczny w Warszawie podpisały 9 sierpnia br. list intencyjny. Na jego mocy Spółka udostępni rachmistrzom, wyposażonym w sprzęt komputerowy, kilkadziesiąt swoich mazowieckich placówek. Podczas dyżurów będą oni pomagać w samospisie osobom, które dotychczas, z różnych przyczyn, nie mogły tego zrobić. Na drzwiach lub witrynach urzędów pocztowych, uczestniczących w akcji, umieszczone zostaną plakaty informacyjne. Lista tych placówek będzie dostępna także na stronie internetowej US w Warszawie.
Warto przypomnieć, że wcześniej, w kwietniu i w maju, Poczta Polska w ramach umowy z Głównym Urzędem Statystycznym dostarczyła ponad 15 mln listów Prezesa GUS do wszystkich punktów adresowych w kraju. Kolportowane przez pocztowców materiały zawierały informacje o zasadach przebiegu i realizacji spisu powszechnego.
– Poczta Polska, co już nieraz udowodniła, jest informacyjnym krwiobiegiem kraju i działa nieprzerwanie, niezależnie od sytuacji. Dzięki posiadaniu rozwiniętej sieci placówek w każdym zakątku kraju, o szerokiej dostępności dla obywateli, możemy wydatnie wesprzeć wielkie i ważne inicjatywy społeczne, takie jak Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Poczta to wiarygodny i niezawodny partner w komunikacji Państwa z Obywatelami – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.
Wyniki spisu powszechnego są niezwykle istotne zarówno dla regionu, jak i całego kraju. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno – ściekowej. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zakończy się 30 września br.
Umożliwienie udziału w spisie powszechnym szerokiej grupie mieszkańców województwa mazowieckiego nieposiadających Internetu, możliwe jest ze względu na utrzymywanie przez Pocztę Polską rozwiniętej sieci placówek, filii i agencji pocztowych, których w skali kraju jest blisko 7600. Większość oddziałów Spółki zlokalizowana jest w dogodnych, centralnych punktach jednostek administracyjnych, dzięki czemu stanowią one ważne miejsca dla lokalnych społeczności.


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej