Wspólna Droga do Wsparcia: III Ogólnopolska Konferencja w Tczewie

17 października 2023 roku odbyła się wyjątkowa III Ogólnopolska Konferencja „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością”. To wydarzenie, które zgromadziło ponad 400 uczestników z różnych zakątków Polski, odbyło się w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie i było inicjatywą Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.
Konferencja, która miała zarówno formę stacjonarną, jak i była transmitowana na żywo, skierowana była do szerokiego grona odbiorców. Niezależnie od tego, czy byli to rodzice osób z niepełnosprawnościami czy specjaliści pracujący z nimi, każdy uczestnik miał okazję do wzbogacenia swojej wiedzy i wymiany doświadczeń.
W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii związanych z osobami o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wdrażaniem modeli aktywnych, budowaniem systemów wsparcia, a także rolą psychiatry w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prelegentkami były wybitne osobistości w swoich dziedzinach, m.in. dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, dr Magdalena Grycman, neurologopeda specjalista komunikacji alternatywnej i wspomagającej, oraz Katarzyna Świeczkowska, pedagożka oraz rodzic osoby z niepełnosprawnością.
Konferencja cieszyła się również wsparciem licznych osobistości i instytucji, które objęły ją swoim Patronatem Honorowym. Do grona patronów należeli Minister Rodziny i Polityki Społecznej, pani Marlena Maląg, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Ryszard Świlski, Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Tczewskiego, pan Mirosław Augustyn, oraz Prezydent Miasta Tczewa, pan Mirosław Pobłocki.


 

Źródło: UM Tczew