W Tczewie rusza program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci

Na podstawie danych NFZ stworzono program polityki zdrowotnej w celu poprawy widzenia dzieci w wieku 10 lat.
Analiza danych zachorowań przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia wskazała, że na terenie Tczewa istnieje znaczący problem związany z zaburzeniami widzenia u dzieci do 18 roku życia. Wyniki analizy wykazały, że aż 306 dziewczynek i 279 chłopców boryka się z różnymi problemami ze wzrokiem. W odpowiedzi na te niepokojące statystyki, przeprowadzono bardziej szczegółową diagnozę danych, co doprowadziło do stworzenia ambitnego programu polityki zdrowotnej.
Program, którego celem jest wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew, został pozytywnie oceniony przez Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. 25 maja bieżącego roku Rada Miejska w Tczewie przyjęła ten program na lata 2023-2025, co otwiera drogę do poprawy zdrowia wzrokowego wielu dzieci.
Program obejmuje różnorodne działania organizacyjno-edukacyjne mające na celu skuteczne przeciwdziałanie problemom z widzeniem u najmłodszych mieszkańców Tczewa. Plan przewiduje między innymi opracowanie i rozpowszechnienie plakatów, ulotek oraz innych materiałów informacyjno-edukacyjnych. Ponadto, program zakłada edukację zdrowotną zarówno dzieci, jak i ich rodziców lub opiekunów prawnych podczas wizyty.
Ważnym elementem programu jest przeprowadzenie testu wiedzy przed i po edukacji oraz testu przesiewowego i konsultacji okulistycznej. To pozwoli na skuteczną identyfikację ewentualnych problemów z widzeniem u dzieci oraz podjęcie niezbędnych działań terapeutycznych. Po zakończeniu programu planowana jest także jego ocena, aby ocenić jego efektywność.
Test przesiewowy, który będzie realizowany w ramach programu, będzie obejmował kilka kluczowych elementów, takich jak badanie ostrości wzroku zarówno do dali, jak i bliży, badanie widzenia barw, badanie ustawienia gałek ocznych, test naprzemiennego zasłaniania gałek ocznych oraz badanie wzroku za pomocą specjalistycznych urządzeń.
Aby sfinansować program, zabezpieczono kwotę 60 000 złotych na każdy rok jego trwania. Planowana liczba dzieci, które będą mogły skorzystać z udziału w programie w 2023 roku, wynosi imponujące 555.
Warto również wspomnieć, że już wyłoniono realizatora programu na rok 2023, jest to Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k zlokalizowana przy ul. 30 Stycznia 55 w Tczewie. Wybór tej placówki do prowadzenia programu jest kolejnym krokiem na drodze do poprawy zdrowia wzrokowego dzieci w Tczewie.


 

Źródło: UM Tczew