Hackathon w Szczecinie: Pasjonaci nowych technologii będą opracowywali innowacyjne Rozwiązania Dla Osób Niepełnosprawnych

W dniach 18 i 19 listopada 2023 roku w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu. Hackathon odbędzie się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia i jest otwarty dla wszystkich kreatywnych umysłów, którzy chcą uczynić świat bardziej dostępnym i przyjaznym dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne codziennie stawiają czoła różnorodnym wyzwaniom, które wynikają zarówno z rodzaju, jak i stopnia ich niepełnosprawności, jak również z otoczenia, w którym żyją. Pomimo postępów dokonanych w ostatnich latach w eliminowaniu barier i poprawianiu jakości życia osób niepełnosprawnych, nadal wiele pracy pozostaje do zrobienia. Właśnie dlatego ten hackathon ma na celu rozwijanie rozwiązań, które pomogą w codziennych zmaganiach z różnymi problemami.
Hackathon będzie skupiać się na czterech głównych ścieżkach rozwoju projektów:
Ścieżka 1: Dostępność i Przystępność
Osoby niepełnosprawne często borykają się z problemami związanymi z dostępem do budynków, środków transportu, placówek zdrowia i innych miejsc publicznych. Ta ścieżka ma na celu rozwijanie rozwiązań, które ułatwią dostępność i wygodę korzystania z różnych usług publicznych.
Ścieżka 2: Praca i Zatrudnienie
Znalezienie pracy może być trudne dla osób niepełnosprawnych z powodu uprzedzeń pracodawców, braku dostosowań do potrzeb pracowników niepełnosprawnych oraz braku odpowiednich umiejętności zawodowych lub wykształcenia dostosowanego do ich niepełnosprawności. Ta ścieżka ma na celu rozwijanie rozwiązań, które pomogą osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy.
Ścieżka 3: Społeczna Izolacja
Niektóre osoby niepełnosprawne mogą doświadczać społecznej izolacji z powodu trudności w komunikacji lub ograniczonej mobilności. To może prowadzić do uczucia samotności i depresji. Ta ścieżka ma na celu rozwijanie rozwiązań, które pomogą osobom niepełnosprawnym nawiązać kontakty międzyludzkie i uczestniczyć w życiu społecznym.
Ścieżka 4: Dyskryminacja
Osoby niepełnosprawne spotykają się z problemem dyskryminacji i uprzedzeń, co ma negatywny wpływ na ich możliwość korzystania z równych szans i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ta ścieżka ma na celu rozwijanie rozwiązań, które pomogą w zwalczaniu dyskryminacji i promowaniu równości.
Wszystkie osoby, które czują w sobie moc kreowania innowacyjnych rozwiązań, zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową Hackathonszczecin.pl.
Hackathon to doskonała okazja do współpracy i wymiany pomysłów, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Przyjdź i dołącz do wspólnego wysiłku na rzecz tworzenia bardziej dostępnego i sprawiedliwego świata dla wszystkich. Niech twoje pomysły i umiejętności przyczynią się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizują życie osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: mat. organizatora