Dodatkowe wsparcie systemu pomocy społecznej. Ok. 8 mln złotych dla małopolskich DPS-ów

– Łącznie prawie 3,6 mln zł z budżetu Wojewody Małopolskiego oraz ponad 4,4 mln zł z rezerwy budżetowej rządu Premiera Mateusza Morawieckiego wpłynie do małopolskich samorządów. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w naszym województwie – informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przez samorządy do mieszkańców i pracowników

Wojewoda Małopolski pozytywnie rozpatrzył wszystkie wnioski 13 jednostek samorządu terytorialnego, które ubiegały się o dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.
– W DPS-ach, które otrzymały wsparcie finansowe, przebywa obecnie prawie 2,5 tys. mieszkańców. Środki rozdysponowaliśmy przede wszystkim z myślą o nich. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na zakupy bieżące i inwestycyjne oraz remonty. Lepiej wyposażone i zmodernizowane DPS-y to także lepsze warunki pracy. Niemal 3,6 mln zł wpłyną znacząco na poprawę warunków funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i pracowników – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.
Wsparcie otrzymały DPS-y:

 • jeden z powiatu chrzanowskiego: 200 tys. zł,
 • dwa z powiatu dąbrowskiego: łącznie 144 tys. zł,
 • jeden z gminy Grybów: prawie 17 tys. zł,
 • sześć z powiatu krakowskiego: łącznie 375 tys. zł,
 • trzy z powiatu limanowskiego: łącznie 300 tys. zł,
 • jeden z powiatu myślenickiego: 300 tys. zł,
 • jeden z powiatu olkuskiego: 300 tys. zł,
 • jeden z powiatu oświęcimskiego: 300 tys. zł,
 • dwa z powiatu proszowickiego: łącznie 250 tys. zł,
 • dwa z powiatu suskiego: łącznie ponad 312 tys. zł,
 • pięć z powiatu tarnowskiego: łącznie 380 tys. zł,
 • trzy z powiatu wadowickiego: 400 tys. zł,
 • cztery z powiatu wielickiego: łącznie 300 tys. zł.

Konkretna odpowiedź na różne potrzeby

Wśród zadań, które zostaną zrealizowane dzięki środkom z budżetu Wojewody Małopolskiego, znalazły się m.in.: zakup łóżek szpitalnych elektrycznych, materacy przeciwodleżynowych, sprzętu rehabilitacyjnego, pieców, odkurzaczy, lodówek i mebli, remont łazienek i pokojów mieszkańców, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa systemu wentylacyjnego i wylewka podłogowa. Część środków pokryje koszty za media, wynagrodzenia dla pracowników i przeglądy techniczne.
– Potrzeby są różne. Wśród DPS-ów objętych wsparciem są zarówno jednostki publiczne, jak i niepubliczne. Ich mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku, ale i dzieci, osoby przewlekle chore somatycznie i psychicznie, a także niepełnosprawne. Borykają się z wieloma problemami. Dlatego przyznane wsparcie dotyczy różnych obszarów – tłumaczy wojewoda Kmita.

Dodatkowe środki dla DPS-ów finansowanych z budżetu państwa

– Nie zapominamy także o tych, którzy do DPS-ów trafili na tzw. „starych zasadach”. Z rezerwy budżetu państwa przyznano Małopolsce ponad 4,4 mln zł na zwiększenie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na jedno miejsce właśnie dla mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych ze skierowaniami wydawanymi przed tym dniem, z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku. Kwota ta wynosić będzie 4 030 zł – informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Według stanu na 31 sierpnia 2023 roku w małopolskich DPS-ach „na starych zasadach” przebywa ponad 1,7 tys. mieszkańców. Najwięcej z nich – ponad 390 – w Krakowie, ponad 220 na terenie powiatu krakowskiego i niemal 170 na terenie powiatu oświęcimskiego.

Regularne wsparcie rządu

W sierpniu informowaliśmy o dodatkach do wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów. Ok. 40 mln zł to kwota, która została przeznaczona dla prawie 6,2 tys. osób.
– Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej to najbardziej specjalistyczne usługi systemu pomocy społecznej. Praca w DPS-ach jest ciężka i wymaga dużego zaangażowania oraz doświadczenia. Dlatego też po raz kolejny rząd Premiera Mateusza Morawieckiego właśnie do tych placówek kieruje wsparcie – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
– Wsparcie dla DPS-ów kierujemy regularnie. W roku 2022 dla Domów Pomocy Społecznej w województwie małopolskim przekazaliśmy łącznie ponad 8,5 mln zł. Na tę kwotę składają się m.in. finanse pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia Domów Pomocy Społecznej traktujemy bowiem jako istotne wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. Ta pomoc jest też istotna z punktu widzenia ochrony interesów obywateli korzystających z DPS-ów – podsumowuje wojewoda Kmita.
Obecnie w Małopolsce funkcjonuje: 85 powiatowych DPS-ów, cztery gminne oraz jeden prowadzony przez osobę fizyczną i jeden przez fundację.


 

Źródło: Biuro Wojewody Małopolskiego