Koronawirus w Polsce: Dodatkowe 20 mln zł dla domów pomocy społecznej

Dzisiaj w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób. – W związku z epidemią koronawirusa i rosnącymi potrzebami domów pomocy społecznej zdecydowaliśmy o przekazaniu 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek – informuje minister rodzinny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Negatywne skutki epidemii koronawirusa dotykają praktycznie każdej dziedziny życia społecznego.
– W związku z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i rosnącymi potrzebami domów pomocy społecznej, zdecydowaliśmy o przekazaniu dodatkowych 20 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Pieniądze zostaną przekazane już w kwietniu. W czerwcu planowane jest natomiast dokonanie ponownej weryfikacji potrzeb domów pomocy społecznej.
– Wszyscy wiemy, że sytuacja zmienia się dynamicznie, trzymamy rękę na pulsie i reagujemy adekwatnie do okoliczności. Dzisiaj w Polsce działają 824 domy pomocy społecznej oferujące miejsca dla 80,8 tys. osób. Potrzebne jest wsparcie i my tego wsparcia udzielamy  – podkreśla szefowa MRPiPS.
Przekazanie środków wojewodom, na podstawie ich wniosków zgłoszonych do Ministerstwa, ma na celu zwiększenie budżetów wojewodów na dotację dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej, w których znajdują się mieszkańcy domów pomocy społecznej przyjęci  do placówek na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 roku.


 

Źródło: MRPiPS