Rząd przeznaczył już ponad 231 milionów złotych na wsparcie domów pomocy społecznej

Dodatkowe środki – 231,6 mln zł – pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz rezerw celowych budżetu państwa i w latach 2020-2021 zostały rozdysponowane do domów pomocy społecznej. Gros tej kwoty – 137,6 mln zł – do placówek trafiło już w ubiegłym roku.
115,2 mln zł przeznaczone zostało na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, zwłaszcza na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, natomiast 22,3 mln zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na mieszkańców na tzw. „starych zadaniach” 22 386 000 zł.
Domy pomocy społecznej otrzymały także wsparcie ze środków unijnych, które mogły zostać przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej, zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS, dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób. Wsparcie otrzymało dotychczas 866 domów na kwotę blisko 289,5 mln zł.

Wsparcie DPS w 2021 roku

W roku 2021 wsparcie domów pomocy społecznej zostało zaplanowane w wysokości ponad 94 mln złotych. Blisko 49,3 mln zł pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i przeznaczone jest na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
Pomoc przeznaczona jest dla domów pomocy społecznej, prowadzonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na ich zlecenie. Środki mogą zostać wydatkowane na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Z kolei blisko 30 mln zł – na podstawie ustawy o pomocy społecznej – rozdysponowano na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej w poszczególnych województwach. Pieniądze mogą być przeznaczone na wzmocnienie zabezpieczenia placówek przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.
Dodatkowe 14,7 mln zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na mieszkańców na tzw. „starych zasadach”.
Pandemia była dla nas wszystkich wielkim testem z empatii i solidarności międzypokoleniowej, który jako społeczeństwo zdaliśmy celująco. Dzisiaj mamy już szczepienia przeciwko COVID-19, sytuacja jest inna niż rok temu. Zdecydowana większość mieszkańców DPS jest zaszczepiona i to bardzo dobra wiadomość. Ale wciąż potrzebne są środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej – potrzebne jest wsparcie dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w placówkach. Zadbaliśmy, by były na to środki – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Wiceminister przypomina, że do końca roku działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, uruchomiony w 2020 roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.


 

Źródło: MRiPS