Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie nowego Programu Działań Miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030

Miasto Toruń stawia na rozwijanie swojej polityki społecznej, a jednym z kluczowych elementów jest troska o osoby z niepełnosprawnością. Dlatego właśnie ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030”. To inicjatywa, która daje głos mieszkańcom Torunia, aby wspólnie opracować dokument kształtujący politykę społeczną wobec tej grupy mieszkańców na najbliższą dekadę.
Przed przystąpieniem do tworzenia projektu Programu, władze miasta podjęły ważny krok. Przeprowadzono warsztaty diagnostyczne, na których omawiano zmiany, jakie zaszły w Toruniu w ostatnich latach oraz potrzeby i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w nowym Programie. Warsztaty te zgromadziły przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia i jednostek mu podległych. Dzięki temu proces konsultacji społecznych rozpoczyna się na solidnych podstawach i jest wynikiem rzetelnej analizy potrzeb mieszkańców.
Dlaczego ten temat jest tak ważny? Przygotowywany projekt „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030” to kluczowy dokument, który określa kierunek działań miasta w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Konsultowany Program to dokument wieloletni, który obejmuje okres od 2024 do 2030 roku. Aktualny Program w tym zakresie obowiązuje do końca 2023 roku, dlatego konieczne jest opracowanie nowego, długofalowego planu działań.
Jak możesz wziąć udział w konsultacjach? W dniu 2 października 2023 roku (poniedziałek) odbędzie się dyżur konsultacyjny, na którym każdy mieszkaniec będzie miał szansę porozmawiać z pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia na temat założeń i celów projektu Programu oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z dokumentem. Dyżur ten będzie trwał od godziny 9:00 do 17:00 i odbędzie się w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Warto zaznaczyć, że obowiązują zapisy na ten dyżur. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić swoją obecność drogą mailową na adres konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod numerem 56 611 85 84, do dnia 29 września 2023 roku, do godziny 15:00.
Jeśli jednak nie masz możliwości uczestniczenia w dyżurze, nie martw się. Możesz przesłać swoją opinię w sprawie projektu „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030” drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl lub też zadzwonić pod numer tel. 56 611 85 84. Termin na przesłanie opinii mija 11 października 2023 roku.
Twoja opinia ma ogromne znaczenie. Dzięki niej Toruń będzie mógł stworzyć Program, który naprawdę spełni potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnością.
Pobierz: Projekt „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030”


 

Źródło: UM Toruń / Magdalena Winiarska