Profesor z Uniwersytetu Illinois opracowuje narzędzie do wizualizacji danych dla osób niewidomych

JooYoung Seo, profesor nauk o informacji na University of Illinois Urbana-Champaign, pracuje nad rewolucyjnym narzędziem, które ma na celu uczynienie wizualizacji danych statystycznych dostępnymi dla osób niewidomych lub niedowidzących. Jego projekt, nazwany „Multimodal Access and Interactive Data Representation,” ma potencjał zmienić sposób, w jaki niewidomi ludzie postrzegają i interpretują dane wizualne.
Wizualizacja danych odgrywa ogromną rolę w analizie statystycznej i przekazywaniu informacji w dzisiejszym świecie. Jednak dla osób niewidomych czy niedowidzących dostęp do tych informacji może być wyjątkowo trudny. Seo, który sam jest niewidomy, postanowił zmierzyć się z tym wyzwaniem.
Narzędzie Seo jest wielomodalne, co oznacza, że prezentuje dane za pomocą różnych zmysłów: słuchu i dotyku. Na przykład, dzięki sonifikacji, informacje na wykresie słupkowym mogą być odczytywane za pomocą dźwięków o różnej tonacji. Seo wykorzystuje dźwięk stereo, który odwzorowuje osie X i Y. Konkretne tony reprezentują dane na osi X od lewej do prawej, a wyższe i niższe dźwięki oznaczają wartości na osi Y – im wyższa wartość, tym wyższy dźwięk. To samo dotyczy wykresów punktowych, których gładkie linie są prezentowane dźwiękowo. Użytkownicy mogą również nawigować po danych za pomocą dźwięku i alfabetu Braille’a.
Ważnym elementem narzędzia jest wyświetlacz brajlowski, który zamienia reprezentacje słowne na ekranie na wzorce w odczuciach dotykowych na wyświetlaczu Braille’a. Dzięki temu osoby niewidome lub niedowidzące mogą „szybko zrozumieć wizualizację w inny sposób”, jak mówi Seo.
Projekt Seo otrzymał niedawno dotację w wysokości 650 000 dolarów od Institute of Museum and Library Services, co pomoże mu udostępnić narzędzie szerokiej grupie odbiorców. Dodatkowo, JooYoung Seo jest jednym z 19 badaczy w całym kraju, którzy otrzymali granty od Teach Access, aby uczynić swoje kursy bardziej dostępnymi. Tworzy moduł do swojego kursu nauk o danych, który będzie dostępny na platformie Teach Access, a także na GitHubie jako projekt open-source.
Dla Seo kluczowe jest również podniesienie umiejętności literacji danych wśród osób niewidomych i niedowidzących. Chce, aby te osoby miały możliwość zrozumienia, jak dane są przetwarzane i interpretowane, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie, w którym informacje są coraz bardziej oparte na danych.


 

Źródło: University of Illinois Urbana-Champaign