Lublin: Miasto laureatem konkursu „Zdrowy Samorząd” za program wykrywania wad wzroku

Miasto Lublin zostało nagrodzone w konkursie „Zdrowy Samorząd” za „Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych”. Organizatorzy konkursu „Zdrowy Samorząd” wyróżniają te jednostki samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób. Konkurs był wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.
Program wykrywania wad wzroku i zeza wśród uczniów szkół podstawowych pozwala na wczesne zdiagnozowanie i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia u dzieci. Nagroda w konkursie „Zdrowy Samorząd” jest dużym wyróżnieniem dla Miasta, ale przede wszystkim stanowi wyraz uznania dla wszystkich pracowników lubelskich szkół, którzy na co dzień realizują program. To dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i medycznej, nasze działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej zostały dostrzeżone i docenione, za co wszystkim serdecznie dziękuję – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.
„Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych” realizowany jest w Lublinie od 2015 roku. Od początku przebadano łącznie ponad 7 tys. lubelskich uczniów. Co roku podczas przesiewowego badania wzroku u ponad 20% badanych uczniów wykrywane są nieprawidłowości w zakresie widzenia, a dzieci kierowane są do dalszej diagnostyki. Wraz z badaniami przesiewowymi prowadzone są również zajęcia edukacyjne na temat zapobiegania chorobom narządu wzroku. Jednym z założeń programu jest bowiem uwrażliwianie rodziców oraz nauczycieli na znaczenie działań profilaktycznych we wczesnym etapie rozwoju dzieci.


 

Źródło: UM Lublin / www.lublin.eu