Zmarł Hilary Zawada. Przez 15 lat był Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu

W wieku 65 lat odeszła od nas wybitna postać, Hilary Zawada, która przez lata oddana była sprawie osób z niepełnosprawnościami. Od 2008 roku pełnił funkcję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w bytomskim urzędzie, stawiając na pierwszym miejscu poprawę warunków życia tej grupy społecznej. O Jego śmierci poinformował bytomski magistrat.
Hilary Zawada pozostawił niezatarte piętno w walce o prawa osób z niepełnosprawnościami. Jego związki z Spółdzielnią Niewidomych „Bytomianka” oraz rola zastępcy prezesa Polskiego Związku Niewidomych Koło w Bytomiu przyczyniły się do poprawy życia wielu osób w tej sytuacji. Przez swoje zaangażowanie sprawił, że osoby niepełnosprawne w Bytomiu czuły się bardziej zrozumiane i wsparcie było na wyciągnięcie ręki.
Przez prawie 15 lat Hilary Zawada kierował pracą Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, dążąc do pełnej integracji tych osób w społeczeństwie. Był też głosem Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, nieustannie przypominając o ich potrzebach i prawach.
W 2021 roku dołączył do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, gdzie kontynuował swoją misję poprawy warunków życia dla osób z niepełnosprawnościami. Jego praca polegała na umacnianiu współpracy i wspieraniu aktywności tej grupy społecznej oraz integrowaniu jej z otaczającym światem.


 

Źródło: UM Bytom