Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zostało założone w 1899 roku w Krakowie, którego główna siedziba mieści się w pałacu „Pod Krzysztofory” w Rynku Głównym.
Muzeum powołane zostało do życia jako oddział Archiwum Akt Dawnych miasta Krakowa (obecnie Archiwum Narodowe w Krakowie). Muzeum kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę; najpierw znajdowało się w budynku Archiwum przy ul. Siennej, potem w Domu pod Krzyżem (ul. Szpitalna), w Kamienicy Krauzowskiej (ul. św. Jana) i od 1964 roku w Krzysztoforach. Początkowo Muzeum nie eksponowało swoich zbiorów, dopiero w 1952 przy ul. św. Jana została otwarta pierwsza wystawa stała. Jej kolejna odsłona pt. „Z Dziejów i Kultury Krakowa” mieściła się w Krzysztoforach, prezentowała m.in. dawną broń, dzieła sztuki i pamiątki związane z Krakowem, z samorządem miejskim i z cechami. Została ona zamknięta ze względu na remont Pałacu Krzysztofory, który prowadzony był w latach 2016–2021. Obecna wystawa stała, zatytułowana „Kraków od początku, bez końca”, miała swoją inaugurację 18 grudnia 2021 roku.
Od początku swojego istnienia Muzeum dba o kultywowanie lokalnych tradycji, takich jak Lajkonik, bractwo kurkowe czy szopki krakowskie (od 1946 roku jest organizatorem konkursu szopek krakowskich).

Z białą laską do Muzeum

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
Do wszystkich swoich oddziałów/obiektów Muzeum zaprasza z psami przewodnikami.

Dostępne muzealne opowieści

Muzeum zapraszay w niezwykłą podróż w świat „Dostępnych muzealnych opowieści”! Naszymi bohaterami będą najciekawsze muzealne eksponaty, a przewodnikami, grupa muzealników, która pod czujnym okiem ekspertów, specjalnie dla Państwa uczy się, jak tworzyć ciekawe i barwne opowieści dostępne dla każdego.
Na początek wybrano  42 eksponaty, które pokazują, jak różnorakie rzeczy skrywają muzealne wystawy i magazyny.  Znajdują się wśród nich zarówno obrazy i ryciny, rzeźby i płaskorzeźby, jak również wyroby rzemiosła, meble, ludowe ubiory, pamiątki po artystach oraz tak prozaiczne rzeczy, jak reklamowe opakowania.
Wszystkie je łączy Kraków- niezwykłe miejsca, postacie i historie z nim związane. Każdy z eksponatów otrzymał fotograficzną, multimedialną prezentację z audiodeskrypcją i napisami, a także tłumaczenie PJM i tekst łatwy do czytania i zrozumienia ETR.

Kontakt:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
www.muzeumkrakowa.pl