Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie to placówka poświęcona archeologii i historii, zlokalizowana w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie. Muzeum podlega i jest nadzorowane przez Ministerstwo Kulturyi Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum rozpoczęło swoją działalność 7 października 1967 jako Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Siedzibą Muzeum od początku był Zamek Książąt Głogowskich, wtedy jeszcze w ruinie. Wcześniej w miejscu Muzeum funkcjonowała Izba Muzealna utworzona w 1965 roku z inicjatywy Głogowskiego Towarzystwa Kultury. Pierwszym dyrektorem i organizatorem Muzeum był archeolog dr Mieczysław Kaczkowski. W latach 1971-1974 Muzeum przeniosło swą siedzibę tymczasowo do pałacu w podgłogowskiej wsi Czernej, ponieważ zapadła decyzja o odbudowie głogowskiego Zamku. W 1983 roku odbudowę zakończono i Muzeum otrzymało na swą siedzibę cały ogromny budynek zamkowy. Dzięki badaniom wykopaliskowym prowadzonym przez dr Kaczkowskiego Muzeum szybko zyskało sporą kolekcję zbiorów archeologicznych, będąc jednostką specjalistyczną w dziedzinie metalurgii, natomiast w 1983 roku otrzymało status jednostki specjalistycznej w dziedzinie archeologii. W 1986 roku zostało przemianowane na Muzeum w Głogowie Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. Od 1992 roku Muzeum funkcjonuje pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Obecnym dyrektorem Muzeum jest dr Waldemar Hass, który funkcję dyrektora pełni od grudnia 2019 roku. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 97.
Zbiory muzeum (stan na rok 2015) liczą ponad 40 tysięcy eksponatów. Dużą ich część stanowią zabytki związane z historią Głogowa i okolic (m.in. kolekcja kart pocztowych i widokówek Głogowa, kolekcja wydawnictw kartograficznych związanych z Głogowem i ziemią głogowską oraz kolekcja radio-odbiorników, gramofonów i urządzeń grających). Największą część zbiorów stanowią numizmaty.

Osoba niewidoma w muzeum

W Muzeum znajdują się plany tyflograficzne wszystkich kondygnacji dostępnych dla zwiedzających oraz oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a.
Zwiedzający mogą skorzystać z audiowycieczki w języku polskim, z audiodeskrypcją.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem wejścia na teren budynku muzeum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z przestrzegania regulaminu i odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie staje się coraz bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Google Play oraz na AppStore znaleźć można już muzealną aplikację z audiowycieczkami po wystawach stałych i wybranych wystawach czasowych.
Dla użytkowników smartfonów z systemem Android program dostępny jest pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.MuzeumGlogow. Dla użytkowników iPhonów pod adresem: https://apps.apple.com/pl/app/muzeum-g%C5%82og%C3%B3w/id1658808592?l=pl.
Korzystanie z programu jest proste. Na muzealnych salach znajdują się numery, które odpowiadają nagraniom w aplikacji. Opisy oznaczonych zabytków nagrane zostały w języku polskim, jako audiodeskrypcja.

Kontakt

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1
67-200 Głogów
e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl
www.muzeum.glogow.pl