Sandomierz: Do użytku oddano niesamowitą czytelnię sensoryczną

Sensoryczne pufy, hamaki, fotel masujący, masażer oczu, urządzenie lektorskie, laptopy z oprogramowaniem dla słabowidzących i niewidomych, pętla indukcyjna wspomagająca osoby z dysfunkcją słuchu, infokiosk z nawigacją głosową po budynku, oznakowanie pomieszczeń w alfabecie Braille’a, to elementy wyposażenia nowej czytelni sensorycznej otwartej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.
15 czerwca br., w ramach realizacji ostatniego działania dotyczącego przedsięwzięcia grantowego pn. „Czytelnia sensoryczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu”, odbyła się na terenie głównej siedziby Biblioteki prezentacja jego efektów z udziałem zaproszonych gości.
W spotkaniu wzięli udział Marcin Marzec- burmistrz Sandomierza, Aneta Przyłucka- sekretarz miasta, Wojciech Czerwiec – Przewodniczący sandomierskiej Rady Miasta, Piotr Wójtowicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami, w tym Stowarzyszenia „Integracja” wraz z podopiecznymi, Stowarzyszenia „Tratwa”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Koła Niewidomych w Sandomierzu.
Po przedstawieniu idei spotkania przez dyrektora MBP Wojciecha Dumina, główne założenia i rezultaty realizowanego przedsięwzięcia przedstawiła Aleksandra Pawłowska-Mazur-koordynator projektu.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Czytelni sensorycznej, znajdującej się na parterze budynku, aby obejrzeć pracownię, zapoznać się z wyposażeniem i rozwiązaniami zwiększającymi dostępność oferty biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami.
Poza wymienionymi wyżej elementami wyposażenia, dodatkowo wzbogacony został również księgozbiór biblioteki o książki brajlowskie, wydane wielką czcionką, sensoryczne dla dzieci, a także muzykę i filmy.
Z wszystkich tych rozwiązań można będzie bezpłatnie korzystać w specjalnie na ten cel zaaranżowanej przestrzeni Czytelni sensorycznej już od lipca br.


 

Źródło: FB