Toruń: Ścieżka sensoryczna dla niepełnosprawnych z Ukrainy

Służąca m.in. do ćwiczeń sprawności motorycznej i koordynacji ruchowej ścieżka sensoryczna wzbogaci salę terapeutyczną dla niepełnosprawnych podopiecznych ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy przebywają w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Elementy ścieżki zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym ze zbiórki zorganizowanej przez mieszkańców Leeds i uczniów szkoły St. Anne w Welton w Wielkiej Brytanii.
W piątkowym (15 lipca) spotkaniu, podczas którego przedstawiciele darczyńców Lee Ellerker, Christopher Sharp i Marin Merrigan przekazali komponenty ścieżki, zabawki, kosmetyki do pielęgnacji i środki czystości, wzięli udział także dyrektor ukraińskiego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością , prezes zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AIM oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS).
– Wśród naszych podopiecznych są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Część z nich wymaga 24-godzinnej opieki i pomocy przy codziennych czynnościach, inni zaś potrzebują wsparcia logopedy, fizjoterapeuty czy masażysty. Zarówno młodsi jak i starsi mogą liczyć na kompleksową opiekę – mówiła Aleksandra Fajga, prezes zarządu Pracowni Wspierania Rozwoju AIM.
– Naszym obowiązkiem jest pomoc tym osobom, chorym i wymagającym opieki, dlatego czynimy wiele, aby warunki mieszkalne i oferowane wsparcie w pełni odpowiadały potrzebom podopiecznych  – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Chorzy ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki trafili do Torunia w marcu. W porozumieniu z wojewodą i starostwem powiatowym w Żninie marszałek Piotr Całbecki zdecydował o oddaniu do dyspozycji ukraińskiego domu opieki pustych budynków po szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Skłodowskiej-Curie. Marszałkowski ROPS uzyskał na pomoc przebywającym w ośrodku niepełnosprawnych Ukraińców 3,5 mln złotych ze środków PFRON.
Obecnie w ośrodku znajduje się 58 podopiecznych w wieku od 7 do 34 lat, w tym 41 to osoby pełnoletnie, a 17 nieletnie. Opiekę nad nimi sprawuje kadra specjalistów zaangażowana przez toruńską Pracownię Wspierania Rozwoju AiM, której ROPS powierzył realizację zarówno usług opiekuńczo-pielęgniarskich i terapeutycznych jak i rehabilitacyjnych oraz psychologiczno-pedagogicznych.
Ukraińskie miasto Chmielnicki jest stolicą obwodu chmielnickiego, który jest obwodem partnerskim województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego