Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentelman D. – oto laureaci, którzy przełamują bariery

Sześć kobiet otrzymało tytuł „Mazowieckiej Lady D.”, a sześciu mężczyzn – „Mazowieckiego Gentlemana D.”. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem ich działań, które podejmują często mimo swoich ograniczeń. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca w ogrodach pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz czwarty zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. W tym roku po raz drugi nagrodzeni są również mężczyźni, którzy walczyli o tytuł „Mazowieckiego Gentlemana D.”. Oba konkursy odbywają się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
– Sylwetki laureatek i laureatów, ale też kandydatek i kandydatów są wzorem do naśladowania. Aktywne osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj nie chcą być postrzegane przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Dla nich ważne jest to, co osiągają w życiu, czy pracy zawodowej. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, swoim życiem pokazują, jak odnaleźć w nim sens mimo trudności. Takie pozytywne przekraczanie granic chcemy promować
– powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Założenia konkursów

– Konkurs Mazowiecka Lady D. powstał, by uhonorować kobiety z niepełnosprawnością, których praca, a przede wszystkim postawa zasługują na wyróżnienie. W tym roku po raz drugi szukaliśmy takich nietuzinkowych osób wśród mężczyzn z niepełnosprawnościami. Zarówno kandydaci, jak i laureaci konkursu przełamują bariery lub udowadniają nam, że niemożliwe nie istnieje. Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej przypadł zaszczyt docenienia ich ciężkiej pracy oraz inspirującej postawy
– zaznaczył Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe” – skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami działających w tych obszarach. W ostatniej kategorii stworzonej na Mazowszu – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – nagradzane są kobiety pełnosprawne, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Pierwotnie konkurs Lady D. zainicjowany był w 2002 r. w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek przeniesione na grunt Mazowsza.
W tym roku po raz drugi o honorowy tytuł mogli powalczyć mężczyźni. Męska edycja konkursu – podobnie jak ta dla kobiet – składała się z sześciu kategorii.
Pięć z nich skierowanych jest do mężczyzn z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla mężczyzn działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria – „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana była do mężczyzn pełnosprawnych, którzy podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. W sumie do tytułów w obu konkursach zgłosiło się 48 osób.

Laureatki konkursu „Mazowiecka Lady D.”

W trakcie uroczystości w Polskiej Akademii Nauk, Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie uhonorowanych zostało sześć kobiet w sześciu kategoriach.
W kategorii „Dobry Start” laureatką została Katarzyna Bryła (Jabłonna), która działa w różnych obszarach życia społecznego. Pomimo niepełnosprawności, poprzez swoje zaangażowanie w pomoc, chce żyć, jak zdrowy człowiek pokonując niejednokrotnie bariery strachu czy bólu. Właśnie tym Pani Katarzyna wyróżnia się pośród wielu swych rówieśników.
Maria Bieniek (Wyszogród)została nagrodzona w kategorii „Życie Społeczne”.  Laureatka jest kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Męczeninie, gdzie pracuje zawodowo. Utrzymuje regularny kontakt z rodzinami uczestników Warsztatów, aktywnie wspierając ich w trudnej życiowej codzienności.
Laureatką w kategorii „Kultura i Sztuka” została Anna Balsam (Młochów), któraod urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym. Animatorka kultury, instruktorka teatralna, i aktorka teatru improwizacyjnego, trener DI, trener Treningu Umiejętności Społecznych.
W 2016 r. stworzyła grupę teatralno-kabaretową Biedronki.
W kategorii „Sport” nagrodę otrzymała Izabela Sopalska-Rybak (Warszawa). Laureatka od 2012 roku działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W 2016 roku założyła Fundację Kulawa Warszawa, w której jest prezeską. Prowadząc organizację wpływa na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Trenerka, działaczka społeczna.
Laureatką w kategorii „Życie zawodowe” została Izabela Popławska (Józefów), która zawodowo jest bardzo oddana osobom niepełnosprawnym. Dzięki jej zaangażowaniu wiele dzieci niepełnosprawnych swój okres edukacji spędza w przyjaznych dla nich warunkach w towarzystwie wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, a rodzice również otrzymują ogromne wsparcie.
Nagrodę w kategorii „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” otrzymała Anna Bocheńska-Wiatr (Warszawa). Pani Anna jest osobą niezwykle wrażliwa na krzywdę innych, empatyczną i przedsiębiorczą. Jej restauracja DIFFERENT zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, niewidome, niedowidzące, po przeszczepach, wykluczone zawodowo np. ze względu na wiek, z deficytami.
W tym roku na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej zostało przyznane wyróżnienie w kategorii „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” Pani Katarzynie Cimoch (Bobrowiec) – koordynatorce kampanii „Chcemy równoWAGI”, która ma na celu zwiększenie dostępu do wag krzesełkowych, szynowych, wag dostępnych dla wszystkich. Ekspertka ds. dostępności architektonicznej, tematu osób w spektrum autyzmu, a także ewakuacji osób wymagających dostosowań.

Laureaci konkursu „Mazowiecki Gentelman D.”

Podczas tegorocznej gali sześciu mężczyzn zostało uhonorowanych tytułem „Mazowiecki Gentelman D.”.
– Za nami już druga gala „Mazowieckiego Gentlemana D.”. bardzo się cieszę, że i w tym roku zainteresowanie konkursem było tak duże. Wybór laureatów nie był prosty, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu to niezwykłe osoby, które bez większego problemu realizują swoje pasje życiowe. Ich życiorysy to duża dawka motywacji dla innych.
– powiedział Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.
W kategorii „Życie Społeczne” tytuł otrzymał Bohdan Wasilkiewicz (Legionowo), który całe dzieciństwo do pierwszej klasy szkoły podstawowej spędził w LORO w Świebodzinie (Lubuski Ośrodek Rehabilitacji Ortopedycznej). Zarabia na życie prowadząc księgarnie w nietypowym miejscu w Centrum Onkologii na Ursynowie  w Warszawie. Szerzy tu kulturę i pomaga ludziom trafić tam gdzie potrzebują, w tym trudnym w miejscu.
Adrian Castro (Warszawa) został laureatem w kategorii „Sport”. To czołowy reprezentant Polski w szermierce na wózkach. Jego działalność nie ogranicza się jednak do zdobywania medali i rozsławiania Polski na arenie międzynarodowej. Dba również o propagowanie sportu paraolimpijskiego wśród najmłodszych oraz dorosłych i szerokiej publiczności.
W dziedzinie „Kultura i Sztuka” nagrodzony został Daniel Kotowski (Warszawa)– pierwszy, współczesny Głuchy artysta, który wybił się ponad środowisko Głuchych i robi profesjonalną karierę artystyczną. W tak młodym wieku może pochwalić się pokaźnym portfolio. Wykorzystuje własne doświadczenia osoby Głuchej do tworzenia. Jest doktorantem na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wojciech Kowalczyk (Legionowo) – zwycięzca w kategorii „Życie Zawodowe” – społecznik od najmłodszych lat, do pierwszych sukcesów może zaliczyć wybudowanie rampy do jednej z legionowskich szkół oraz wywalczenie refundacji na lek chorych na SMA. Dzięki pełnionej funkcji – Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych za jego inicjatywą tworzone jest wiele projektów na rzecz dostępności.
Tomasz Gorczyca (Płock) został laureatem w dziedzinie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”.
Pan Tomasz od zawsze angażuje się w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ponadto podejmuje działania wykraczające poza zakres jego obowiązków i wynikające zawsze z potrzeby serca.
W kategorii „Dobry Start” laureatem został Michał Mata (Nieporęt), który od zawsze angażuje się w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest społecznie zaangażowany, a jego praca zawodowa stanowi dla niego misję.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS