Firma programistyczna T2T System sponsorem Biegu bez Barier

110 uczestników stawiło się na starcie VIII Raciborskiego Biegu bez Barier. Jak co roku dopisała sportowa atmosfera połączona z dobrą zabawą roku. Głównymi bohaterami tego dnia były osoby z niepełnosprawnościami, wraz z ich opiekunami, którzy wspólnie przemierzyli trasę. W tegoroczną odsłonę biegu im. Jurka Wiśniewskiego zaangażowała się firma T2T System, która w swojej działalności programistycznej stara się znaleźć miejsce na pomoc lokalnym inicjatywom.
Raciborski Bieg bez Barier im. Jurka Wiśniewskiego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zgromadził 110 uczestników. Wydarzenie odbyło się 27 maja na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Organizatorem spotkania był EasyRun Racibórz przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz powiatu raciborskiego. W tym roku do tego grona dołączyła firma T2T System z branży IT, która od kilkunastu lat wspiera przedsiębiorstwa i instytucje w wykorzystaniu technologii informacyjnej. Tworzy i wdraża oprogramowania, administruje systemami, serwerami i sieciami, świadczy usługi outsourcingu IT.

Szczytna idea

Ideą Biegu bez Branic jest integracja osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, a także szeroko rozumiana popularyzacja sportu wśród osób ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy wydarzenia rywalizowali w kilku kategoriach, tj.: dzieci z opiekunami, osoby na wózkach inwalidzkich, nordic walking oraz bieg.
– Takie wydarzenia jak Bieg bez Barier to piękna inicjatywa integrująca osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Cieszę się, że tak wiele osób chce brać udział w takich spotkaniach, a także je wspierać. Gratuluję organizatorom ważnego przedsięwzięcia. Jurek z pewnością byłby dumny i szczęśliwy – powiedział obecny na biegu Starosta Raciborski, Grzegorz Swoboda, który przyznał, że wydarzenie jest dla niego szczególnie istotne, ponieważ śp. Jerzy Wiśniewski, był pracownikiem starostwa powiatowego, pełnił także funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Podaj Rękę, prowadził działający w starostwie Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, jak również organizował Forum Osób Niepełnosprawnych.
Systemy nawigacji wewnątrzbudynkowej są wdrażane już na kilku polskich uczelniach wyższych. Jednym z elementów tego systemu jest aplikacja telefoniczna, działająca w oparciu o bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej tzw. beacony. System generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w j. polskim i angielskim) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu wspomnianego beacona.
Aplikacja prowadzi osobę do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku bądź kondygnacji. Następnie, po dokonaniu zmiany, system kieruje użytkownika najlepszą drogą do wyjścia z obiektu. W nawigacji jest także dostępny tryb ewakuacyjny.
Firma T2T System realizuje duże projekty z branży IT w całej Polsce a jednocześnie wspiera także inne lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne. Ponadto kształci młodzież z okolicznych szkół średnich, dając uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu programisty.
T2T System wspiera przedsiębiorstwa i instytucje w wykorzystaniu technologii informacyjnej. Tworzy i wdraża oprogramowanie, administruje systemami, serwerami i sieciami, świadczy usługi outsourcingu IT. Firma powstała z pasji do informatyki, dziś skupia specjalistów z różnych dziedzin programowania i administracji IT.


 

Źródło: Adventure Media