Zaproszenie: Wernisaż multisensorycznej wystawy Projekt Dotyk Sztuki/Touch of Art

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na wernisaż premierowej odsłony drugiej edycji projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art, który odbędzie się 1 czerwca 2023 roku o godz. 18.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Galeria wystaw czasowych, plac Teatralny 1).
Inicjatywa w swoim założeniu ma przybliżyć dostęp do kultury osobom niewidomym, o ograniczonej percepcji wzrokowej i osobom z niepełnosprawnościami wzroku oraz poszerzyć percepcję odbiorców widzących.
Wiele muzeów i galerii w Polsce prowadzi działalność w kierunku udostępniania sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku, wprowadzając modele dzieł sztuki, opisy brajlowskie czy audiodeskrypcje, jednak – w skali ogólnej – wystawy, które można percypować dotykiem, wciąż należą do rzadkości. Projekt Dotyk Sztuki/Touch of Art został powołany do życia przez Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS w Lublinie w 2019 roku, aby przygotowywać ekspozycje w pełni dostosowane do percepcji dotykowej. Aktualna wystawa inauguruje drugą edycję projektu w jego dwuletnim cyklu wystawienniczym. Prezentowane są rzeźby, obiekty artystyczne, instalacje oraz przestrzenne obrazy malarskie autorstwa 39 artystów. Wszystkie zaprezentowane prace są dziełami sztuki haptycznej, które oddziałują na widza właściwościami materialnymi, można je dotknąć, pogłaskać, a niekiedy i przytulić. Percepcja dotykowa stwarza bardzo bliski, wręcz intymny kontakt pomiędzy dziełem a odbiorcą, pobudza zmysły oraz zachęca do rozpoznawania właściwości przedmiotów i odróżniania faktur.
Zwiedzanie wystawy ze względu na jej multisensoryczny charakter to świetna okazja, aby zanurzyć się w świecie sztuki współczesnej, odkryć ją, poczuć, posłuchać, a nawet posmakować. Dla pełniejszego odbioru prac została przygotowana audiodeskrypcja na nośnikach audio, która ma za zadanie przekazać drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.
Kuratorami projektu są: dr Anna Beata Barańska z Katedry Malarstwa i Rysunku oraz dr Radosław Skóra z Katedry Rzeźby i Ceramiki UMCS.
Zespół projektu: dr hab. Bogusław Marek – tyflodydaktyk / dr Ewa Niestorowicz – tyflopedagog / dr hab. Anna Perłowska-Weiser / dr Kamil Siczek / mgr Oliwia Beszczyńska / mgr Dorota Lis / mgr Grzegorz Więcek. Audiodeskrypcja: dr Marta Ryczkowska. Identyfikacja wizualna projektu: dr Sławomir Plewko.
Uczestnicy wystawy: Małgorzata Bałdyga-Nowakowska / Anna Beata Barańska / Dorota Banaszek / Oliwia Beszczyńska / Piotr Butkiewicz / Magdalena Maria Chomiak / Mariusz Drzewiński / Dominika Gacka / Małgorzata Gorzelewska-Namiota / Klaudia Górska / Piotr Gryz / Anna Gwiazda / Jarosław Hulbój / Agnieszka Jankowska / Blanka Jaworska / Hubert Krawczyk / Tomasz Krzpiet / Alicja Kupiec / Konrad Kuźniewski / Agnieszka Łakoma / Kamil Łata / Małgorzata Łojko / Magdalena Mańkowska / Marek Mazanowski / Wojciech Mendzelewski / Ewa Niestorowicz / Marcin Noga / Kamila Osowicz / Sławomir Plewko / Radosław Skóra/ Katarzyna Sienkiewicz / Piotr Sobiesiak / Aleksandra Sojak-Borodo / Zbigniew Stanuch / Magdalena Stecka / Elwira Sztetner / Natalia Ślizowska / Walenty Wróblewski / Piotr Zieleniak.


 

Źródło: Biuro Prasowe UMCS