Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze gromadzi i chroni materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano nazwę „Ziemia Lubuska”. Ważnym zadaniem muzeum jest także upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu.
Początki zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze sięgają roku 1908, w którym mieszkaniec miasta Albert Severin przekazał swoją kolekcję, na którą składały się głównie obiekty związane z rzemiosłem i tradycjami mieszczańskimi Zielonej Góry. Muzeum w Zielonej Górze powstało w 1922 roku dzięki inicjatywie Towarzystwa Pielęgnacji Tradycji Regionalnej Miasta Zielona Góra (Vereinigung für Heimatschutz und Heimatpflege in Stadt und Kreis Grünberg). Od momentu otwarcia muzeum regionalnego (Heimatmuseum) w Zielonej Górze do 1945 r. stanowisko jego kierownika pełnił dr Martin Klose. Celem placówek typu Heimatmuseum było ukazanie przeszłość i specyfiki małej ojczyzny (Heimatu). Początkowo siedzibą zielonogórskiego Heimatmuseum była poluterańska kaplica przy dzisiejszej ul. dr Pieniężnego[4]. W latach 1936–1940 ekspozycje zostały przeniesione do budynku po szkole fryderycjańskiej przy ul. Szkolnej (obecnie ul. Lisowskiego). Zwiedzający mogli zobaczyć zabytki ilustrujące dzieje miasta i regionu od paleolitu po współczesność.

Udogodnienia dla osób niewidomych w Muzeum

Muzeum zostało wyposażone w druki 3D, a to wszystko z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Technologia ta pozwoli zwiedzić muzeum osobom niedowidzącym i niewidomym za pomocą dotyku. Druki 3D obejmą kilka wybranych dzieł sztuki, znajdujących się w zasobach MZL.
Już niebawem w Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie można skorzystać z audioprzewodników. Póki co sprzęt został przetestowany przez pracowników. Gdy audioprzewodniki będą dostępne dla zwiedzających, Muzeum powiadomi o tym na stronie internetowej.
Audioprzewodniki pozwolą na samodzielne zwiedzanie ekspozycji, a przy tym w sposób łatwy i atrakcyjny poszerzą wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Zawierają opisy wybranych obiektów znajdujących się na wystawach stałych MZL w formie ścieżki zwiedzania.
Muzeum zostało unowocześnione również poprzez plany tyflograficzne.  Ich zadaniem jest umożliwienie orientacji w przestrzeni muzealnej osobom o szczególnych potrzebach (posiadają elementy dotykowe, w tym pismo brajlowskie).

Kontakt

Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
www.mzl.zgora.pl