Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Stacja Muzeum

Stacja Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Została powołana wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe S.A. na podstawie warunkowej umowy z dnia 8 maja 2015 r. oraz aneksu nr 1 do umowy o utworzeniu i prowadzeniu samorządowej instytucji kultury.
Stacja Muzeum przejęła zbiory po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obecną siedzibą Stacji jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się przy ul. Towarowej 3, w pobliżu Placu Zawiszy, na styku trzech warszawskich dzielnic: Woli, Śródmieścia i Ochoty.
Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Stacja prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Oferta edukacyjna dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Oprowadzanie odbywa się w małych grupach, aby każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi elementami ekspozycji. W trakcie zwiedzania sal wystawowych i skansenu Muzeum udostępnia modele i tabor kolejowy do dotykania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki opowieści edukatora uczestnicy poznają historię kolei i mają możliwość dotykania elementów lokomotyw, wagonów i infrastruktury kolejowej. Z pomocą materiałów dydaktycznych dowiadują się, jak kolej zdobywała świat. W skansenie zwiedzamy wagon salonowy, wagon pociągu pancernego i budkę maszynisty parowozu Ty42-120.
Osobom pomaga specjalnie wyszkolony edukator, który rozumie potrzeby i ograniczenia wynikające z dysfunkcji wzroku.

Dostępność obiektu

Stacja Muzeum mieści się na jednym poziomie i prowadzi do niej specjalny podjazd dla wózków. Wszystkie przejścia są na tyle szerokie aby można było przez nie przejechać wózkiem. W Stacji Muzeum znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na części skansenu kolejowego znajduje się nowoczesny peron posiadający wypukłe oznaczenia krawędzi peronów dla osób niewidomych.
– Muzeum oferuje wydarzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku m.in. lekcje muzealne i warsztaty, zwiedzanie Stacji Muzeum z przewodnikiem.
– Muzeum udostępnia modele taboru kolejowego do dotykania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Kontakt

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
Dział Naukowo-Popularyzatorski
tel. (22) 620-04-80 wew. 106
e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl
www.stacjamuzeum.pl