Przez Białystok przeszedł XXI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Ponad tysiąc osób przeszło ulicami Białegostoku w XXI Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Uczestniczyły w nim osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, uczniowie szkół integracyjnych i przedstawiciele organizacji działających na rzecz tego środowiska, a także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
To ponad 20-letnia tradycja, która ma służyć przede wszystkim integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, ale też przypominać o problemach, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
– Cały czas musimy zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. One się zmieniają, mają też różny charakter w zależności od ich miejsca zamieszkania. Podstawą jest to, aby środki finansowe przeznaczane na osoby niepełnosprawne, na ich opiekunów, na instytucje aktywizujące, były zwiększane. W ciągu ostatnich lat tak właśnie się dzieje. Ważne jest też to, by rosła również gama form opieki, co również staramy się robić – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Przykładami rządowych form pomocy są programy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa lub Centra opiekuńczo-mieszkalne.
– Celem tych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu – integracja ze społeczeństwem. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły pracować, mogły się spotykać, aby mogły korzystać z życia kulturalnego – dodał wojewoda.
W tym roku organizatorzy marszu szczególnie zachęcali uczestników do zgłaszania swoich problemów – można to było zrobić np. na specjalnie do tego przygotowanych kartkach.
– My pomagający myślimy, że robimy sto procent tego, co trzeba, a czasem zapominamy, że najważniejsi są ci, którym pomagamy i to oni powinni decydować o zakresie udzielanej pomocy – mówiła dziennikarzom prezes Stowarzyszenia „AKTYWNI” Ludmiła Bogalska.
Po marszu na placu przed Ratuszem rozpoczął się festyn integracyjny. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, m.in. występy muzyczne, taneczne, gry oraz zabawy integracyjne. Były również stoiska prezentujące dorobek osób z niepełnosprawnościami oraz oferty szkół, instytucji, organizacji działających na ich rzecz.


 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku