Mazowieckie: Prawie 890 tys. zł na kolejne przystosowania budynków na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier architektonicznych i tworzenie dostępnych dla wszystkich przestrzeni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz w jednym z budynków w Mińsku Mazowieckim to planowany efekt podpisanych wczoraj umów. Wszystkie inwestycje zostały dofinansowane ze środków PFRON przyznanych przez zarząd województwa mazowieckiego. Wsparcie w tym roku wynosi ponad 890 tys. zł.
Projekty dotyczą robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu.
– Projekty, na które dziś podpisaliśmy umowy, to modernizacje niezbędne do stworzenia dostępnych przestrzeni miejscach publicznych, związanych z dziećmi i młodzieżą, ale przede wszystkim miejscach, które powinny być dostępne dla każdego. I ostrołęcka poradnia psychologiczno-pedagogiczna, i szkoła w Starym Lubiejewie to obiekty, w których osoby z niepełnosprawnościami przebywają na co dzień. Dlatego stworzenie dostępnych przestrzeni w tych miejscach, umożliwienie swobodnego poruszania się po nich jest tak istotne
– mówi członek zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
Do końca listopada 2021 roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły w sumie 24 wnioski o dofinansowanie zmian dotyczących przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Mogły je składać samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich, a ostatecznie dziesięć może skorzystać z dofinansowania.
– Nie wszystkie projekty mogły otrzymać dofinansowanie, ponieważ w przypadku części z nich cel i przewidywane efekty nie dotyczyły rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, w takim znaczeniu, do jakiego zobowiązują nas przepisy ustawy
– wyjaśnia Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS.

Większa dostępność w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce

Miasto Ostrołęka będzie realizowało roczny projekt, który otrzymał ponad 500 tys. zł dofinansowania. Dzięki temu wsparciu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zostanie przebudowana tak, że będzie bardziej dostępna dla mieszkańców i zwiększy swoje możliwości terapeutyczne.
Zaplanowana przebudowa to m.in. montaż dźwigu platformowego i dostosowanie budynku do jego użyteczności tak, by poruszanie się po poradni odbywało się bez barier. Poza tym zmiany zajdą również w nieremontowanym wcześniej parterze budynku, w którym powstaną sale terapeutyczne do rehabilitacji ruchowej oraz sale zajęć grupowych. To pozwoli na poszerzenie oferty skierowanej do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Powstanie również rejestracja oraz poczekalnia dla dzieci i opiekunów.

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

Powiat ostrowski w ramach dwuletniego projektu zaplanował przebudowę sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Tegoroczne dofinansowanie wynosi blisko 200 tys. zł. Nie jest to jednak cała kwota – na przyszły rok zaplanowane jest jeszcze ponad 774 tys. zł wsparcia.
Korzystanie z przestrzeni szkoły – zwłaszcza sali gimnastycznej stanie się łatwiejsze dzięki przebudowie sali gimnastycznej, która będzie prowadzona wewnątrz bryły budynku. Powierzchnia samej sali zostanie nieznacznie zmniejszona na rzecz powiększonego zaplecza sanitarno-szatniowego i wydzielonej dodatkowej sali ćwiczeń. Poziom podłogi po przebudowie we wszystkich pomieszczeniach będzie taki sam – bez progów i uskoków. Istniejące schody zewnętrzne przeznaczone są do likwidacji, a wejście do sali gimnastycznej z tej strony będzie możliwe bezpośrednio z poziomu chodnika.
Budowę windy zaplanowano w narożniku pomiędzy klatką schodową a ścianą podłużną najwyższej części budynku szkoły od strony elewacji północno-zachodniej. Dostęp do windy możliwy będzie od wewnątrz szkoły.

Dostępny obiekt w Mińsku Mazowieckim

Inwestycja zaplanowana przez samorząd miasta Mińsk Mazowiecki pozwoli budynkowi przy ul. Józefa Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim zyskać nowe funkcje. Na realizację projektu przeznaczonych jest ok. 160 tys. zł. Obiekt jest własnością samorządu miasta Mińsk Mazowiecki, ale użytkowany jest przez terenowe koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów (PZERiI).
Budynek obecnie nie jest w najlepszym stanie technicznym. Zaplanowane zmiany – w tym m.in. wstawienie nowych, szerszych drzwi – stworzą przestrzeń, w której możliwe będzie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla członków PZERiI, wśród których nie brakuje osób z niepełnosprawnościami.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2022 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 18,2 mln zł na realizację ustawowych zadań. Radni województwa podczas marcowego sejmiku przyjęli podział tych środków, przeznaczając prawie 6,9 mln zł na podstawie wnioskowanych kwot oraz biorąc pod uwagę trwające wieloletnie projekty. Radni zdecydowali, że 3,3 mln zł to zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wieloletnich umów, a tegoroczne dofinansowanie miało wynieść 3,5 mln zł. Zarząd województwa mazowieckiego dokonał podziału tych środków na dofinansowanie konkretnych projektów na roboty budowlane. W ostateczności dofinansowanie ich wyniesie 2,9 mln zł, a 581 tys. zł zasiliło pulę środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS