Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu internetowym

Pani Karolina jest studentką V roku psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi obecnie badania do swojej pracy magisterskiej dotyczącej związku impulsywności i aprobaty społecznej z problemowym korzystaniem z internetu wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową.
W imieniu Pani Karoliny zwracamy się do osób niewidomych i słabowidzących z prośbą o wypełnienie krótkiego kwestionariusza badawczego znajdującego się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1kL4Q6EaOJ58TIWBtEWme3L9cR8TLwnu1Z1RbVy1IAjQ/edit?usp=sharing
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki będą służyły wyłącznie celom badawczym zawartym w pracy magisterskiej Pani Karoliny.