10. posiedzenie Rady Dostępności z udziałem wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

Wnioski dotyczące dalszego rozwoju dostępności, w tym kwestia ujęcia jej w polityce spójności oraz podsumowanie realizacji programu Dostępność Plus za 2022 rok to główne tematy 10. jubileuszowego posiedzenia Rady Dostępności pod przewodnictwem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

„Podczas dzisiejszego spotkania kontynuowaliśmy, rozpoczęte już wcześniej, rozmowy dotyczące zastosowania pisma Braille’a i kwestii dostępności uczelni. Poruszyliśmy też to, w jakim zakresie dostępność będzie wspierana przez działania zaplanowane w unijnych programach polityki spójności”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Na 10. posiedzeniu Rady Dostępności podsumowano również realizację Programu Dostępność Plus za 2022 r., a także zainicjowano dyskusję dotyczącą zmian w Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem obrad była także dyskusja poświęcona dostępności wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2023 r.

„Cieszę się, że udało nam się też rozpocząć dyskusję i omówiliśmy propozycje zmian w przepisach ustawy o zapewnieniu dostępności. Zależy mi jednak na tym, abyśmy w naszym eksperckim gronie znaleźli porozumienie ws. kierunku, zakresu i charakteru ewentualnych zmian tych przepisów. Pamiętajmy jednak, że lepsze jest wrogiem dobrego. Dlatego powinniśmy szukać lepszych, a nie gorszych rozwiązań, korzystając z tego co już jest przyjęte”

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Rada Dostępności

Rada Dostępności to grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska takie jak: przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności i przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dzięki czemu wypracowywane przez Radę rozwiązania oparte są na realnych potrzebach identyfikowanych przez to środowisko.
Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia, konsultowania i nowelizowania aktów prawnych, po to by w jak największym stopniu zawierało ono rozwiązania sprzyjające dostępności. Działania tego gremium skupiają się także na wyrażaniu opinii i zajmowaniu stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności a także aktywnym udziale w przygotowywaniu ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus.


 

Źródło: MFiPR