Bez barier – bez przeszkód. Sulęcińska policja otwiera się na osoby z niepełnosprawnościami

Dwie windy przeznaczone dla osób poruszających się na wózku, oznakowane ciągi komunikacyjne, tabliczki informacyjne, pokój przyjęć interesantów przeznaczony do obsługi osób wymagających kontaktu z tłumaczem języka migowego. Wszystko to, aby zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Policjanci w całej Polsce, w tym również z Sulęcina, dokładają wszelkich starań, aby każda osoba mogła bez barier i przeszkód dostać się do budynku jednostki, jak również zapoznawać się z treściami publikowanymi na prowadzonych stronach internetowych.
Będąc w pełni sprawnym, ciężko jest rozumieć z jakimi wyzwaniami każdego dnia mierzą się osoby niepełnosprawne. Bez wątpienia największą przeszkodą są schody. Kilkanaście, a nawet kilka stopni może skutecznie uniemożliwić dostęp chociażby do budynków urzędów czy jednostek Policji. Na szczęście, w ramach programów modernizacyjnych formacji powstają nowe komendy, posterunki i komisariaty, w których stosowane są rozwiązania architektoniczne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla przykładu: w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie znajdują się dwie windy. Jedna zewnętrzna przeznaczona stricte dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, druga – wewnętrzna. Od kilku lat stanowią one doskonałe rozwiązanie dostępności dla każdego. Przycisk przywołania windy zewnętrznej jest wyraźnie oznaczony, a dostęp do niego jest bardzo prosty. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. To jednak nie zamyka katalogu dalszych ułatwień, które systematycznie stara się wprowadzać sulęcińska jednostka. Przez kilka ostatnich dni odświeżano oznakowania głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących do budynku, jak również w jego wnętrzu. Zaznaczenie żółtą taśmą gdzie rozpoczynają i kończą się schody, a także gdzie znajdują się skrzydła drzwiowe w szklanych konstrukcjach jest rozwiązaniem ułatwiającym osobom słabo widzącym bezpieczny dostęp do jednostki. Przygotowano specjalny pokój przyjęć interesantów, umożliwiający skorzystanie z tłumacza języka migowego. Wszystko to, w trosce o osoby ze specjalnymi potrzebami.
Dostępność architektoniczna nie jest jedynym celem mundurowych. Od kilku lat, Policja dokłada wszelkich starań, aby prowadzone strony internetowe były dostępne dla każdego. Możliwość uruchomienia strony w wersji tekstowej, deskrypcje tekstowe filmów czy opisy zamieszczanych zdjęć.


 

Źródło: Policja Lubuska