Posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych z udziałem Podsekretarza Stanu MSiT Jana Widery. Spotkanie prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Orzechowska, Senator RP.
Podsekretarz Stanu MSiT Jan Widera podkreślił, że uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w sporcie to obszar, który Ministerstwo Sportu i Turystyki traktuje ze szczególną uwagą. Wiceminister powołał w skład Rady Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marlenę Maląg. Członkowie gremium i zaproszeni goście mieli okazję poznać efekty działań PFRON podejmowanych na rzecz sportu powszechnego osób z niepełnosprawnością w pierwszej połowie 2019 r. Prezes Marlena Maląg wyraziła nadzieję, że sukcesywnie rozwijana współpraca między instytucjami centralnymi, takimi jak MSiT i PFRON oraz organizacjami pozarządowymi, umożliwi racjonalną dystrybucję środków i zapewni optymalne finansowanie sportu powszechnego osób z niepełnosprawnościami.
Podczas spotkania Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Joanna Styczeń-Lasocka przedstawiła osiągnięcia polskiej reprezentacji na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Następnie doktor Joanna Sobiecka z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie omówiła stan integracji polskich środowisk sportowych w świetle obecnie obowiązującej ustawy o sporcie.
W programie posiedzenia Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych nie zabrakło stałej pozycji, jaką jest analiza bieżących wniosków zgłoszonych do dyskusji przez członków gremium.