Grudziądz: Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Źródło: inf. pras.


 

5 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W trakcie tego spotkania, Prezydent Maciej Glamowski wręczył akty powołania w skład komisji przewodniczącej Hannie Lewandowskiej, wiceprzewodniczącej Grażynie Szynkielewicz oraz trzem członkom Grażynie Bandurskiej, Elżbiecie Depczyńskiej i Beacie Dąbrowskiej.
„Myślę, że będziemy chciały kontynuować to, czego nam się do tej pory nie udało zrealizować, a mianowicie stworzyć przychodnię stomatologiczną, dla osób z niepełnosprawnością, do leczenia w znieczuleniu ogólnym. Wiemy, że to będzie trudne.” – tak podczas spotkania mówiła przewodnicząca komisji Hanna Lewandowska.
Do zadań powiatowych rad należy inspirowanie do podejmowania przedsięwzięć, które służyć będą integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, czy realizowaniu praw tychże osób. Dodatkowo, rada opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem skutków dla osób niepełnosprawnych. Rada powoływana jest na czteroletnią kadencję. W pierwszym posiedzeniu rady uczestniczył także Wiceprezydent Szymon Gurbin oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Stachula-Rębisz.