O wdrażaniu i monitorowaniu dostępności w instytucjach publicznych rozmawiano w Toruniu

Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025 to jeden z tematów pierwszej z cyklu konferencji „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zainaugurowała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, powołaliśmy Radę Dostępności, zainicjowaliśmy Partnerstwo na rzecz dostępności. Dzięki nowym przepisom ponad 2300 podmiotów wyznaczyło koordynatora ds. dostępności w samorządach i innych instytucjach. Prowadzimy też liczne szkolenia dla różnych grup zawodowych i społecznych. Rozmawiamy o dostępności na wydarzeniach takich jak dzisiejsze”

– mówiła sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania.
Wiceszefowa MFiPR mówiła również o efektach i realnej zmianie jaką wielu obywateli odczuwa każdego dnia dzięki uruchomieniu Programu Dostępność Plus przez premiera Mateusza Morawieckiego 5 lat temu.

„Dwie ustawy o zapewnianiu dostępności były przełomem w myśleniu i kreowaniu postaw wobec dostępności w rzeczywistości podmiotów publicznych w Polsce”

– zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

„Obecnie pracujemy już nad 3 ustawą związaną z dostępnością, która przeniesie punkt ciężkości na zapewnianie dostępnych produktów i usług w sektorze prywatnym. Razem stanowić będą one całościowe ramy prawne dla poprawy sytuacji osób, które zmagają się z barierami i wykluczeniem.”

Jak zaznaczyła wiceszefowa MFiPR już ponad 16 mld zł wydano na inwestycje by wdrażać dostępność w praktyce.

„Miliardy wydane ze środków funduszy europejskich niosą za sobą obowiązek zapewniania dostępności w inwestycjach z tego źródła. To środki transportu, dworce, szpitale, szkoły czy zabytki odnawiane i remontowane zgodnie z ideą dostępności. Mamy ich już ponad 1000”

– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Podczas konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej zapowiedziała kontynuację Programu: – Przeznaczymy też środki kolejnej perspektywy finansowej dla funduszy europejskich w rozwój infrastruktury oraz usług i jednocześnie realizujących zasady dostępności.

„ZUS od wielu lat wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dążymy do poprawy jakości naszych usług, podnosząc standard obsługi klientów, w tym w również osób z niepełnosprawnością. Temat dostępności w ZUS jest dla nas zadaniem priorytetowym. Podczas modernizacji naszych budynków w miarę możliwości usuwamy istniejące bariery architektoniczne. Zapewniamy dostępność cyfrową  stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną. Pandemia pokazała, jak ważne są e-usługi, wprowadzone przez naszą instytucję. Klienci poprzez PUE ZUS mogą składać elektronicznie wnioski przez całą dobę niezależnie od godzin otwarcia urzędu. Osoby z niepełnosprawnością, podobnie jak wszyscy nasi klienci, mogą załatwiać sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu podczas e-wizyty. Nasza usługa dostępna jest też w języku migowym. Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, a także niewidzące i niedowidzące. Pomyśleliśmy też o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z e-wizyty w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego. ZUS oferuje także swoim klientom mobilne punkty jako pomoc dla osób z ograniczeniami ruchowymi, urząd zakupił też 250 mobilnych i stacjonarnych pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących”

– Mariusz Jedynak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podczas konferencji doświadczeniami i praktykami w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych i monitorowania dostępności w instytucjach i urzędach oraz w przestrzeni publicznej podzielili się przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miasta Torunia, Polskiego Związku Głuchych, Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”.
W panelu poświęconym „Narzędziom wsparcia w obszarze wdrażania dostępności” o realizowanych programach opowiedzieli przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.


 

Źródło: MFiPR