Dialog na temat dostępnej i włączającej edukacji

– Dostępna edukacja jest jednym z celów rządowego programu Dostępność Plus, który realizujemy z sukcesem już prawie pięć lat – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji o dobrych praktykach w zakresie dostępnej i włączającej edukacji.
Jak dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przesłaniem edukacji włączającej jest stworzenie przestrzeni, która zapewni uczestnictwo każdego dziecka i ucznia w szeroko rozumianym procesie uczenia się. Aby zapewnić te warunki, szkoła powinna stać się bardziej dostępna w wielu aspektach. Cel ten można osiągnąć między innymi udoskonalając naukę poprzez dostępne programy nauczania czy materiały edukacyjne.

„Wszystkie dzieci zasługują na równe szanse. Szkoły to miejsca, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, uczy się postaw i kompetencji społecznych, nawiązuje relacje z rówieśnikami. Aby szkoły były gotowe na przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami, muszą stać się dostępnymi”

– podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Prace nad edukacją włączającą w Polsce są coraz bardziej zaawansowane i dostrzegamy już ich efekty. Realizując program Dostępność Plus staramy się jak najmocniej wspierać ten proces. Działamy na wielu poziomach edukacji i poprzez różne formy – konkursy, granty czy działania promocyjne.
Szkoły ulepszają swoje placówki w wielu wymiarach – architektonicznym, edukacyjno-społecznym, organizacyjnym oraz technicznym. Kształcimy kadry dla dostępności. Oferujemy wsparcie na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.
W projekcie Dostępna Szkoła czy Dostępna Uczelnia likwidujemy bariery architektoniczne i komunikacyjne. Już ponad 200 szkół i prawie 200 uczelni zastosowało rozwiązania poprawiające dostępność.
Debata w międzynarodowym gronie o standardach i doświadczeniach w zakresie dostępnej i włączającej edukacji odbyła się 24 marca 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


 

Źródło: MFiPR