Debata: „Wybory dostępne dla wszystkich?”

Termin i miejsce wydarzenia:
29.03.2023 (środa), godz. 11:00
Centrum Zielna
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Przyjmowanie zgłoszeń na uczestnictwo stacjonarne zostało zakończone. Możliwy jest udział w formule on-line.
Dołącz do transmisji on-line!


 

Rzecznik Praw Obywatelskich i Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, zapraszają do udziału w debacie „Wybory dostępne dla wszystkich?”.
„Wybory dostępne dla wszystkich?” – o likwidacji tego znaku zapytania chcemy rozmawiać ze wszystkimi, którym jest lub powinna być bliska idea równego prawa dla wszystkich.
W trakcie debaty poruszymy sprawy szeroko rozumianej dostępności dotyczącej lokali wyborczych, różnych form głosowania, kampanii wyborczej, informacji o komitetach wyborczych i kandydatach do władz, spotkań z kandydatami, materiałów wyborczych, spotów reklamowych, czy też debat kandydatów i informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Program debaty:

11.00 Otwarcie
• dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
• Mateusz Komorowski, Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego
• Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
• Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
• Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradczyni Prezydenta RP
11.30 Panel naukowy
I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:
• dr Jarosław Zbieranek – doktor nauk prawnych, ekspert i autor wielu analiz i ekspertyz w zakresie prawa wyborczego
• dr Anna Frydrych-Depka – doktor nauk prawnych o specjalności prawo wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych – WPiA UMK w Toruniu. Związana z Fundacją Odpowiedzialna Polityka jako ekspertka i członkini Zarządu
• dr Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Prezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Naukowo, zawodowo i społecznie zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnościami
• adw. Jarosław Jagura – współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Programie Spraw Precedensowych Fundacji, zajmując się m.in. sprawami z zakresu dyskryminacji
Moderacja: Monika Wiszyńska-Rakowska – Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
II część panelu – dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami
13.15 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.45 Panel społeczny
I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:
• prof. Krystyna Skarżyńska – psycholożka. Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w psychologii politycznej i psychologii społecznej. Członkini Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk oraz członkini Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
• dr Monika Szczygielska – UW, zajmuje się studiami nad wyborami z punktu widzenia socjologii i geografii społecznej (polityka lokalna, wybory samorządowe, systemy wyborcze, partie polityczne, reformy terytorialne, partycypacja polityczna, metody badań społecznych)
• Bartosz Marganiec – działacz na rzecz praw g/Głuchych, członek Polskiej Rady Języka Migowego przy MRiPS, koordynator kampanii #dostępnytłumaczPJM, ekspert Instytutu Spraw Głuchych. Brał udział w pracach nad ustawą o języku migowym.
• adw. dr Monika Zima-Parjaszewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Moderacja: red. Konrad Piasecki – dziennikarz radiowy i telewizyjny związany z TVN24. Laureat nagrody Grand Press dla dziennikarza roku 2015.
II część panelu – dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami
15.30 Zakończenie konferencji