Asystenci wesprą na co dzień łodzian z niepełnosprawnościami

Towarzyszenie w wyjściu, powrocie oraz dojeździe np. do kina, teatru, muzeum, ośrodka sportowego, a także na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w załatwianiu bieżących spraw urzędowych oraz w umawianiu wizyt u specjalistów, wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego (m.in. przygotowywanie posiłków oraz ich podawanie, pomoc w zakupach, pranie, prasowanie, drobne porządki w mieszkaniu)… To tylko część codziennych obowiązków i potrzeb, podczas których mieszkające w Łodzi osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia asystentów osobistych będących do dyspozycji w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
Program będzie trwał do końca tego roku. Przez ten okres ze wsparcia w postaci asystenta osobistego będzie mogło skorzystać 75 niepełnosprawnych łodzian, w tym: 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym i niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, 22 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz 10 dzieci w wieku do 16 roku życia. Przyjmowanie wniosków właśnie się rozpoczęło i potrwa do wyczerpania miejsc. Osoba korzystająca ze wsparcia asystenta (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w programie.
– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” był realizowany w Łodzi z powodzeniem w ubiegłym roku – mówi Piotr Kowalski, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – Wtedy z tej formy wsparcia skorzystało w sumie 138 osób z niepełnosprawnościami. Jeden z niewidomych uczestników poprzedniej edycji programu mógł spełnić – dzięki asyście – swoje marzenie i uczestniczyć w kursie nurkowania. Jedna z Pań korzystających ze wsparcia asystentki uporała się z kolei z żałobą po śmierci męża. Dzięki zaangażowaniu asystentki odzyskała radość i chęć życia. Nie mamy wątpliwości, że jest to program bardzo potrzebny, dlatego ponownie zawnioskowaliśmy o środki na jego realizację. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu miejskich funduszy możemy przystąpić do realizacji programu już teraz, a nie dopiero po ich przekazaniu do Miasta Łódź przez Łódzki Urząd Wojewódzki.
W ramach ubiegłorocznej edycji programu zatrudniono w sumie 96 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, a łączna liczba godzin zrealizowanego w ramach programu wsparcia to prawie 38 tys. W ubiegłym roku z programu korzystała m.in. Agata Ludwiczak z czterokończynowym paraliżem poruszająca się na wózku od 25 lat.
– Z moją asystentką bywałyśmy razem na koncertach, gotowałyśmy wspólnie w domu lub też chodziłyśmy zjeść coś na mieście, ale jeździłyśmy również na treningi i zawody – mówi Agata Ludwiczak. – Trenuję orientację precyzyjną, która polega na dokładnej interpretacji mapy oraz terenu. To dyscyplina zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i osób w pełni sprawnych. Asystentka pomagała mi także w takim zwykłym, codziennym funkcjonowaniu, czyli m.in. w tym, by się ubrać i umyć. Każda z form pomocy asystentki była dla mnie bezcenna, dlatego i w tym roku będę na pewno aplikować o wsparcie asystenta osobistego.
Dla Katarzyny Jaśkowiak, mamy 16-letniej Weroniki z czterokończynowym porażeniem mózgowym, pomoc ze strony asystenta osobistego dla Jej córki była także nieoceniona.
– Weronika bywała wraz z asystentką na przykład w kinie i na basenie – mówi Katarzyna Jaśkowiak. – Asystentka była takim towarzyszem dnia codziennego dla Weroniki pomagającym również podczas Jej kąpieli czy w Jej karmieniu. Dzięki temu córka mogła nie być już całkowicie zależna ode mnie i od mojego męża, a swojego taty. Jeśli osoba z niepełnosprawnością ma jakiekolwiek wątpliwości, czy skorzystać ze wsparcia w ramach programu, to powinna się ich jak najszybciej pozbyć i zgłosić chęć udziału w tegorocznej edycji. My zrobimy tak na pewno ponownie.
Zainteresowani w tym roku udziałem w programie łodzianie mogą liczyć na wsparcie asystenta osobistego, którego wskażą samodzielnie. Liczba przyznanych godzin pomocy ze strony asystenta osobistego będzie ustalana indywidualnie w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestnika, przy czym ich limit w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to 720 godzin rocznie (840 godzin rocznie w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną). Z kolei dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności limit ten wynosi 360 godzin rocznie (480 godzin rocznie w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną).
By zgłosić się do programu osoba z niepełnosprawnością powinna wypełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć do niej kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz oświadczenie uczestnika programu dotyczące wskazania asystenta osobistego. Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.
Wypełnione druki należy dostarczyć do łódzkiego MOPS:

  1. ⦁ osobiście do głównej siedziby przy ul. Kilińskiego 102/102a: w kancelarii (parter, pokój 006) lub też w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej (II piętro, pokój 203).
  1. ⦁ za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl lub sekretariat@mops.lodz.pl.
  1. ⦁ za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 44 oraz 887 467 436 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania to 1.987.813,25 zł.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi