Weekend z Kulturą Bez Barier dla łodzian z niepełnosprawnościami

Źródło: Urząd Miejski w Łodzi/inf. pras.


 

W Weekend Kultury bez Barier łódzkie muzea, teatry i inne instytucje kultury będą dostępne i otwarte na tych, którzy do kultury mają utrudniony dostęp, czyli na osoby z niepełnosprawnościami.
I nie chodzi tu wyłącznie o dostępność architektoniczną: podjazdy dla wózków inwalidzkich czy windy. Ale też możliwość wejścia na przedstawienie z psem przewodnikiem, możliwość dotykania eksponatów w muzeum oraz ich opisy w języku Braille’a, dostęp do tłumacza języka migowego, audiodeskrypcje i odpowiednie piktogramy.
Od piątku, 31 maja do niedzieli, 2 czerwca kilkanaście teatrów, muzeów i centrów kultury przygotowuje specjalne wydarzenia albo dostosowuje swój repertuar do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W projekt WEEKEND Z KULTURĄ „BEZ BARIER” włączyły się:
• Muzeum Miasta Łodzi
• Teatr Powszechny
• Muzeum Kinematografii
• Teatr Nowy
• Muzeum Sztuki
• Muzeum Pałac Herbsta
• Teatr Chorea
• Centrum Kultury Młodych
• Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
• Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
W tych instytucjach w czasie wystaw, przedstawień, wykładów czy warsztatów dostępne będą:
• tłumacz Języka Migowego
• opisy w alfabecie Braille’a
• dostępność architektoniczna
• możliwość dotykania eksponatów
• możliwość przyjścia z psem przewodnikiem
• audiodeskrypcja
• tyflografiki
• piktogramy
Każda z instytucja jest gotowa na przyjęcie gości z innymi niepełnosprawnościami. Np. Teatr Powszechny zaprasza na premierę osoby z psem przewodnikiem,
a Muzeum Kinematografii pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym na dotykanie eksponatów.
Wydarzenie organizuje Miasto Łódź wraz ze Spółdzielnią Socjalną FADO.

Program wydarzenia:

Piątek 31.05.2019 r.

• TEATR CHOREA
Godz. 10:00 – Art_inkubator w Fabryce Sztuki – Spektakl „Rój. Sekretne życie społeczne” (dostępność architektoniczna, tłumacz PJM, audiodeskrypcja, pętla indukcyjna)
• MUZEUM PAŁAC HERBSTA

Godz. 14.00-15.30 – Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie „Wokół Konrada Krzyżanowskiego. Asocjacje i ekspresje.” (audiodeskrypcja, dostępność architektoniczna.

Sobota 1.06.2019 r.

• BARTEK MIELNICZEK
Godz. 11:00 – Spacer po ulicach Łodzi z przewodnikiem i audiodeskrypcją (audiodeskrypcja)
• TEATR POWSZECHNY
Godz. 13:00 – 64. Premiera teatru dla niewidomych i słabo widzących (dostępność architektoniczna, można przyjść z psem przewodnikiem)

Niedziela 2.06.2019 r.

• MUZEUM SZTUKI
Godz. 11:11 – Warsztat na wystawie Atlas Nowoczesności ms2 dla osób z dysfunkcją wzroku (dostępność architektoniczna, audiodeskrypcja, tyflografiki)
• CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA
Godz. 15:00 – Film o Arturze Szyku (Audiodeskrypcja, dostępność architektoniczna)
• MUZEUM KINEMATOGRAFII
Godz. 16:00 – Oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych z tłumaczeniem na język migowy (Dostępność architektoniczna, dla osób niewidomych i niedowidzących jest możliwość dotykania eksponatów, a także opisy w alfabecie Braille’a)
Godz. 17:00 – Projekcja w muzealnym kinie filmu „Juliusz” (Dostępność architektoniczna, audiodeskrypcja)