USA: Rozprzestrzenia się groźna choroba. 3 osoby zmarły, 8 straciło wzrok, a czterem pacjentom usunięto gałki oczne

Jak informuje CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, na dzień 14 marca 2023 r. we współpracy ze stanowymi i lokalnymi departamentami zdrowia zidentyfikowała 68 pacjentów w 16 stanach, zakażonych rzadką, odporną na leki superbakterią. Patogen odkryto w kroplach do oczu, które zostały wycofane ze sprzedaży na terenie USA jeszcze w lutym tego roku.
Trzydziestu siedmiu pacjentów połączono z czterema klastrami placówek opieki zdrowotnej. Trzy osoby zmarły i było 8 doniesień o utracie wzroku i 4 doniesienia o wyłuszczeniu (chirurgicznym usunięciu gałki ocznej). Daty pobrania próbek to okres od maja 2022 r. do lutego 2023 r. Izolaty zidentyfikowano z posiewów klinicznych plwociny lub popłuczyn oskrzelowych (15), rogówki (17), moczu (10), innych niesterylnych źródeł (4) i krwi (2) , oraz z wymazów z odbytu (26) pobranych do nadzoru; u niektórych pacjentów próbki pobrano z więcej niż jednego miejsca anatomicznego.
Większość pacjentów zadeklarowała stosowanie sztucznych łez. Zgłoszono ponad dziesięć marek tego produktu, a niektórzy stosowali sztuczne łzy kilku różnych producentów. Najczęściej zgłaszaną marką była EzriCare Artificial Tears, niezawierający środków konserwujących produkt dostępny bez recepty w wielodawkowych butelkach. Był to jedyny powszechny produkt sztucznych łez zidentyfikowany w czterech klastrach placówek opieki zdrowotnej. Testy laboratoryjne przeprowadzone przez CDC wykazały obecność VIM-GES-CRPA w otwartych butelkach EzriCare z wielu partii; butelki te zebrano od pacjentów z infekcją oka i bez infekcji oraz z dwóch stanów. VIM-GES-CRPA odzyskany z otwartych produktów odpowiada szczepowi epidemii. Trwają testy nieotwartych butelek sztucznych łez EzriCare, aby pomóc w ocenie, czy podczas produkcji mogło dojść do zanieczyszczenia. Pacjenci i pracownicy służby zdrowia powinni natychmiast zaprzestać stosowania sztucznych łez EzriCare – ostrzega CDC.


 

Źródło: CDC.gov