Cieszyn: Asystenci osobiści osób niepełnosprawnych poszukiwani

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
Wymagane kwalifikacje:

  1. • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  2. • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

  1. • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu    miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  5. • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.).

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie.
Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Informacji w sprawie programu udziela: koordynator Renata Gandzel – tel. 33 47 94 915

 


Źródło: MOPS Cieszyn