Pierwsza Dama z wizytą w Ośrodku dla niewidomych w Laskach

Małżonka Prezydenta odwiedziła Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Spotkała się tam z uczniami i pedagogami, a z Siostrami Franciszkankami omówiła działania humanitarne na rzecz ich podopiecznych z Ukrainy.
W ośrodku w podwarszawskich Laskach prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi do samodzielnego życia przygotowuje się obecnie ok. 200 uczniów z całej Polski. Agata Kornhauser–Duda odwiedziła Szkołę Podstawową specjalną im. św. Maksymiliana, gdzie uczą się dzieci z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pierwsza Dama rozmawiała z uczniami o ich codzienności, edukacji i zajęciach specjalistycznych.
Wychowankowie korzystają m.in. z zajęć na basenie, w ramach orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej czy fizjoterapii. Pytane przez Pierwszą Damę o ulubione aktywności mówiły o hipoterapii, dogoterapii oraz muzykoterapii. Wychowankowie pokazali też wykorzystywane w codziennym porozumiewaniu alternatywne formy komunikacji. Na koniec uczniowie szkoły wystąpili z muzycznym programem artystycznym. Pani Prezydentowa pogratulowała młodym artystom talentów oraz zachęcała ich do podążania za swoimi pasjami. Przypomniała, że szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale rozwoju talentów oraz nawiązywania przyjaźni. Podziękowała pedagogom za indywidualne podejście do każdego z wychowanków oraz ciągły rozwój własnych kompetencji, by jak najskuteczniej podążać za potrzebami uczniów.
Następnie Agata Kornhauser–Duda została zaproszona do Internatu dla dziewcząt. Jest to nie tylko miejsce zamieszkania uczennic w trakcie pobierania edukacji szkolnej, ale również przystosowywania do samodzielnego życia. Ponieważ dzieci niewidzące nie mogą w naturalny sposób uczyć się poprzez naśladowanie, doświadczają każdej czynności poprzez dotyk. Tutaj poznają czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, jak ścielenie łóżek, czy przygotowanie śniadania. Dziewczęta pokazały Pierwszej Damie swoje pokoje, mówiły o nauce w szkole i planach na przyszłość. W Laskach uczniowie rozwijają też swoje zainteresowania. Mogą kształcić się w szkole muzycznej czy rozwijać talenty sportowe. Wychowankowie ośrodka wielokrotnie reprezentowali placówkę podczas paraolimpiad. Podczas spotkania z Małżonką Prezydenta uczennice opowiedziały o pełnionych w internacie dyżurach, nauce szkolnej, zajęciach rewalidacyjnych i formach spędzania czasu wolnego. Jak wszystkie nastolatki dziewczęta interesują się muzyką, korzystają z rozrywek i narzędzi dostępnych przez Internet oraz rozwijają indywidualne uzdolnienia.
– Program nauki wychowanków placówki jest taki sam jak w szkole dla widzących, natomiast metody są zupełnie inne. Staramy się je dostosować indywidualnie do każdego dziecka, żeby do każdego podejść w sposób  niepowtarzalny – mówiła jedna z sióstr.
Za wielkie serca opiekunów i pełne poświęcenie w pracy na rzecz wychowanków Małżonka Prezydenta podziękowała pedagogom podczas późniejszego spotkania z kadrą Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Laskach. Rozmawiano o pracy ośrodka oraz wyzwaniach, z jakimi nauczyciele i specjaliści mierzą się w opiece nad dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia i troski, szczególnie dotkniętymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pierwsza Dama odwiedziła też kaplicę Matki Bożej Anielskiej i Izbę Pamięci tzw. Zakątek Matki. Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża prócz posługi pełnionej w Laskach prowadzą w Ukrainie dwa domy, gdzie także działają na rzecz pomocy niewidomym, w tym dotkniętym dodatkowymi niepełnosprawnościami. Zakonnice udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej, a w rozmowie z Pierwszą Damą oraz Zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Mirosławem Wiklikiem omówiono zakres możliwej współpracy na rzecz podopiecznych sióstr pochodzących z Ukrainy. Zakonnice zwracały uwagę na bardzo trudną sytuację osób niewidomych i niepełnosprawnych za naszą wschodnią granicą. Także w Domu Rekolekcyjnym w Laskach przyjęto grupę matek z niewidomymi dziećmi, które potrzebują dodatkowej pomocy. Od początku wojny w Ukrainie Małżonka Prezydenta angażuje się w organizację wsparcia dla ofiar wojny. Kancelaria Prezydenta we współpracy z partnerami przekazała do Ukrainy setki ton pomocy humanitarnej, także dla osób niepełnosprawnych czy podopiecznych domów dziecka.


 

Źródło: Prezydent.pl