Paweł Wdówik z wizytą w ośrodku w Laskach

23 stycznia wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych odwiedził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
Podczas środowego spotkania, młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przeprowadziła z wiceministrem Pawłem Wdówikiem wywiad.  Padły pytania o pracę w ministerstwie, o młodość i szkołę. Wiceminister rozmawiał z młodzieżą także o perspektywach zawodowych przyszłych absolwentów szkół w Laskach. Podkreślił, że niewidomi absolwenci szkół SOSW w Laskach z powodzeniem pracują jako matematycy, informatycy, akustycy, masażyści, artyści.
W ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach w zależności od rocznika uczy się od 250 do 300 uczniów z całej Polski. Kadra pedagogiczna placówki liczy 118 osób. Wiceminister po spotkaniu z młodzieżą zwiedził szkołę, pracownię masażu, anatomii, informatyki oraz programowania. Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawłowi Wdówikowi towarzyszyli Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.


 

Źródło: MRPiPS