Macedonia: Pierwsza Dama z wizytą w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niewidomych w Skopje

W piątek, podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Republice Macedonii Północnej Agata Kornhauser–Duda i Elizabeta Gjorgievska udały się do centrum dla młodzieży, odwiedziły siedzibę Czerwonego Krzyża i obejrzały ekspozycję Centrum Holokaustu. Następnie Małżonka Prezydenta RP udała się do siedziby Stowarzyszenia Osób Niewidomych w Skopje.
Pierwsza Dama zwiedziła placówkę oraz spotkała się z podopiecznymi stowarzyszenia oraz ich rodzicami. Rozmawiano o codziennym funkcjonowaniu młodych ludzi, nauce, pracy i czasie wolnym dzieci niewidomych i niedowidzących. Mówiono o ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, poruszono kwestię dostępności i napotykanych trudnościach i barierach zarówno architektonicznych jak społecznych. Podopieczni stowarzyszenia mówili też o dostępnych narzędziach i technologiach komunikacji.
Małżonka Prezydenta opowiedziała o polskich placówkach przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, jak odwiedzany kilkukrotnie przez nią Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Ponieważ Agata Kornhauser–Duda wspierając zawodników Olimpiad Specjalnych, gościła w Pałacu Prezydenckim między innymi reprezentantów Polski z dysfunkcjami wzroku w tenisie stołowym, pytała młodych ludzi o ich zainteresowania sportowe i doświadczenia.
Mówiono także o zaznajamianiu osób widzących ze specyfiką życia niewidomych i pojawiających się coraz częściej w przestrzeni publicznej inicjatywach temu służących. Pierwsza Dama nawiązała do wizyt na Niewidzialnej Wystawie, która pomaga poznać świat niewidomych za pomocą interaktywnych ekspozycji w ciemnych salach, po których oprowadzają niewidomi przewodnicy, czy restauracji zapraszającej swoich gości do udziału w posiłkach serwowanych w zupełnej ciemności.


 

Źródło: Prezydent.pl