Mazowieckie: W Gołębiowie odbył się Konwent Centrów opiekuńczo-mieszkalnych

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wziął udział w Konwencie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych, które honorowym patronatem objęli Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Spotkanie odbyło się 10 lutego br. w miejscowości Gołębiów. W wydarzeniu również udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Lipskiego Sławomir Śmieciuch, Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego Andrzej Łosiewicz oraz Dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych MUW Marzena Tazbir-Kowalczyk.
Celem konwentu było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie interpretacji zapisów programu Centra opiekuńczo-mieszkalne m.in. określenia i sformułowania podstawowych problemów organizacyjno-prawnych, wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania i współpracy z Urzędami Wojewódzkimi oraz określenia i sformułowania pytań do MRiPS, dotyczących modułu II.
Centra opiekuńczo-mieszkalne są nowatorską formą ośrodka wsparcia funkcjonującego na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
W wymiarze lokalnym jest to również uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu:

 1. Program realizowany jest w II Modułach:
  • Modułu I – Utworzenie Centrum;
  • Modułu II – Funkcjonowanie Centrum.

Aktualnie na Mazowszu funkcjonuje 7 Centrów utworzonych w:

 1. Powiecie Mławskim,
 2. Gminie Zaręby Kościelne,
 3. Powiecie Lipskim,
 4. Powiecie Pułtuskim,
 5. Powiecie Wołomińskim,
 6. Gminie Leoncin,
 7. Powiecie Radomskim.

Dodatkowo funkcjonuje Centrum opiekuńczo-mieszkalne w m. st. Warszawa w dzielnicy Bielany, którego prowadzenie zostało zlecone organizacji pozarządowej.
W ramach Programu, samorządy stworzyły miejsca wsparcia dla 457 osób niepełnosprawnych, w tym: w ramach pobytu dziennego dla 295 osób niepełnosprawnych, pobytu całodobowego dla 162 osób niepełnosprawnych.
Ponadto w 2023 r. na Mazowszu swoją działalność ma rozpocząć 6 kolejnych Centrów w gminach: Stare Babice, Tłuszcz, Szczawin Kościelny, Siemiątkowo, Kozienice i Legionowo.
Dodatkowo, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przyznała w 2022 roku 7 samorządom z terenu Mazowsza dofinansowanie na realizację zadania w ramach Modułu II, Funkcjonowanie Centrum w łącznej kwocie 3 595 389,82 zł.


 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki