IATA opracowało nowe wytyczne zwiększające komfort podróżowania osób z niepełnosprawnością w transporcie lotniczym

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło nowe wytyczne, które mają pomóc liniom lotniczym i agentom handlingowym w bezpiecznym i wydajnym transporcie urządzeń ułatwiających poruszanie się oraz poprawie komfortu podróży pasażerów niepełnosprawnych.
Zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i godnego transportu dla pasażerów niepełnosprawnych jest priorytetem linii lotniczych, co zostało wzmocnione jednogłośnie przyjętą uchwałą na 75. Dorocznym Walnym Zgromadzeniu IATA w 2019 r. Bezpieczny i wydajny transport środków ułatwiających poruszanie się został określony jako kluczowy obszar do poprawy przez linie lotnicze, współpracując z zainteresowanymi stronami z branży i grupami osób niepełnosprawnych.

„Linie lotnicze dokładają wszelkich starań, aby pasażerowie niepełnosprawni mogli podróżować z godnością, pewnością siebie i komfortem. Współpracując z przedstawicielami społeczności osób niepełnosprawnych, ustaliliśmy, że pilnie potrzebne są nowe protokoły usprawniające transport środków ułatwiających poruszanie się. Te nowe wytyczne, opracowane we współpracy z kluczowymi graczami w łańcuchu podróży, poprawią obsługę i znacznie zmniejszą uszkodzenia tych ważnych urządzeń, które często są przedłużeniem ciała niepełnosprawnego pasażera”

– powiedział Nick Careen, starszy wiceprezes IATA – Specjalista ds. operacji, bezpieczeństwa i ochrony.

Kluczowe elementy nowych wytycznych obejmują:

  1. Lepsze procesy rezerwacji i wymiany informacji, w tym wykorzystanie kodów Special Service Request (SSR) i Passenger Name Requirement (PNR) do udzielania z wyprzedzeniem informacji o specyfikacjach urządzeń ułatwiających poruszanie się;
  2. Zalecenie stworzenia elektronicznej etykiety środka ułatwiającego poruszanie się, przymocowanej do urządzenia i zawierającej informacje techniczne, które pomogą liniom lotniczym i obsłudze naziemnej w bezpiecznym transporcie urządzenia;
  3. Doradztwo dla linii lotniczych w zakresie opracowania zestawu narzędzi komunikacyjnych do współpracy z pasażerami niepełnosprawnymi, w tym wyraźnie oznakowanego i dostępnego obszaru strony internetowej;
  4. Najlepsze praktyki dotyczące załadunku, odbioru i zwrotu pomocy ułatwiających poruszanie się;
  5. Zalecenie dla dedykowanego wyspecjalizowanego personelu rampy, który powinien zostać przeszkolony i rozmieszczony w celu obsługi urządzeń ułatwiających poruszanie się;
  6. Wskazówki, jak prawidłowo rozwiązywać przypadki uszkodzenia urządzeń ułatwiających poruszanie się;
  7. Poprawione i udoskonalone szkolenie obsługi naziemnej i personelu linii lotniczych.

„Doświadczenie pokazuje, że komunikacja jest kluczem do poprawy obsługi urządzeń ułatwiających poruszanie się. Niniejsze wytyczne określają kroki dla pasażerów, linii lotniczych i łańcucha podróży w celu wymiany informacji na każdym etapie podróży. Pomoże to liniom lotniczym osiągnąć lepsze wyniki i da pasażerom korzystającym z pomocy ułatwiających poruszanie się większą pewność siebie. Będziemy współpracować z naszymi członkami i interesariuszami, aby wdrożyć te wytyczne, a branża będzie kontaktować się z decydentami, aby zachęcić do harmonizacji z przepisami krajowymi”

– powiedział Careen.
Wytyczne odzwierciedlają i opierają się na najlepszych praktykach branżowych i będą nadal weryfikowane i rozszerzane przed rozwinięciem w standardy branżowe. Inne aspekty obejmują zalecenia dotyczące projektów lotnisk w celu spełnienia standardów dostępności, a także szczegółowe wytyczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych (w przypadku urządzeń zasilanych baterią litową), a także instrukcje krok po kroku dotyczące bezpiecznego ładowania urządzeń ułatwiających poruszanie się na pokładzie.


 

Źródło: Pressroom IATA