Kozienice: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach odebrane

W Kociołkach w Gminie Kozienice odebrano budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Powstał w zaadaptowanym i rozbudowanym w tym celu obiekcie po byłej szkole podstawowej. Dzięki temu budynek zyskał drugie życie.
W Centrum zamieszka 15 osób, w tym 7 na stałe. Będą to niepełnosprawne osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pensjonariusze będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną oraz osoby do pomocy. W budynku oprócz pokoi dla potrzebujących znalazły się sala telewizyjna, stołówka, gabinety lekarskie, pokój zabiegowy oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zmieniło się również otoczenie budynku. Powstały strefy odpoczynku, miejsca parkingowe i podjazdy dla niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to prawie 2,8 mln zł, z czego prawie 2,2 mln stanowiło dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Uruchomienie obiektu zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 r.
– Dostosowanie budynku wymagało dużo pracy. Cieszymy się z powstania Centrum, ponieważ będzie służyło całemu regionowi. Obecnie jest to jedyny tego typu obiekt na terenie powiatu. Zrealizowaliśmy kolejne zadanie z zakresu sfery społecznej, a w planach mamy kolejne działania w tym obszarze – powiedział burmistrz Piotr Kozłowski.
To nie jedyne, dobre wiadomości dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na początku nowego roku. Gmina Kozienice pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej prawie 800 tys. zł, w tym ponad 310 tys. na realizację programu opieki wytchnieniowej oraz ponad 474 tys. na program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
– Środki te pozwolą na kontynuację i rozwój działań podjętych w poprzednich latach. Będą kolejnym źródłem finansowania szerokiego spektrum zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jakie w tej kadencji samorządowej zainicjowaliśmy i realizujemy na terenie Gminy Kozienice – dodał burmistrz Piotr Kozłowski.


 

Źródło: PAP MediaRoom