Jaszczów: Powstało pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W Jaszczowie (powiat łęczyński) otwarto pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, powstałe z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Inwestycja powstała dzięki Funduszowi Solidarnościowemu. Z oferowanych form opieki skorzysta 18 osób. – Tworząc Centra Opiekuńczo-Mieszkalne chcemy poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych w ich lokalnym środowisku – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.
Pierwsi mieszkańcy i podopieczni pojawili się w progach centrum już w sobotę, 1 sierpnia.
Inwestycja została sfinansowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zaś na samą budowę przeznaczono kwotę ponad 2,5 mln złotych.
– Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Naszym celem jest, aby Centra Opiekuńczo-Mieszkalne poprawiły jakość życia osób niepełnosprawnych w ich lokalnym środowisku – mówi minister Marlena Maląg. – Oczywiście, na tym nie poprzestajemy. Wciąż poszerzamy zakres wsparcia, rozszerzamy usługi dla osób niepełnosprawnych, aby móc im zapewnić godne warunki do życia – dodaje.
Ministerialny program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” to pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności. Program obejmuje także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.


 

Źródło: MRPiPS