Świętokrzyskie: W gminie Morawica powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Umowę na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz z burmistrzem Morawicy Marianem Burasem.
Centrum w gminie Morawica zostało dofinansowane z rządowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Pomoc znajdą tam osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 18 osób będzie mogło skorzystać z usług wsparcia całodobowego, a 2 osoby  – z usługi wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Lokalizacja i wyposażenie centrum zostało  w ten sposób zaplanowane, aby umożliwić warunki samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt inwestycji to 6 939 148, 67 zł, z czego 2 150 095 zł wynosi dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, a 4 789 053,67 zł stanowi wkład własny gminy Morawica. Planowane zakończenie inwestycji to jesień 2022 roku.

– Centra opiekuńczo-mieszkalne to rozwinięcie rządowych programów socjalnych. Chcemy w ten sposób dać osobom niepełnosprawnym namiastkę domu, z jego pełną wieloaspektowością. Będzie tam miejsce do spotkań, rehabilitacji, odpoczynku i wreszcie do zamieszkania w bardzo dobrych warunkach. Gratuluję panu burmistrzowi, że podjął tę inicjatywę i bardzo ją rozszerzył, bo wkład własny gminy jest niebagatelny – prawie 5 milionów złotych. Jest to duży wysiłek dla gminy, ale tym bardziej się cieszę, że samorząd dostrzega potrzeby swoich mieszkańców, dając pomoc tym, którzy jej potrzebują

– mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.
Jak podkreślił burmistrz Morawicy, będzie to zupełnie nowy dom, wybudowany od podstaw, a oprócz rządowego dofinansowania do inwestycji, gmina otrzymała także dofinansowanie do utrzymania centrum przez 5 lat.
Placówka w Brudzowie zapewni swym podopiecznym, poza zamieszkaniem, wsparcie w postaci m.in.: zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.


 

Źródło: Biuro Prasowe, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki